TWIJZELERHEIDE – Oud worden in eigen dorp, dat willen de meeste mensen wel. Maar helaas is het niet voor iedereen weggelegd. Piet (76) en Jikke (75) de Jong wonen met veel plezier in een vrijstaande woning in Twijzelerheide. ,,Ik ha dit hûs sels boud’’, vertelt Piet de Jong. Nu hij wegens gezondheids- redenen het huis niet meer zelf kan onderhouden moesten ze een voor hun drastische beslissing nemen: het huis verkopen en op zoek naar een huurwo- ning. ,,Troch myn sykte bin ik oars tinken gean. Ik kin net mear alles sels en dan is in hierwenning toch wol maklik. As der dan wat is hoege we allinnich mar te beljen’’, vertelt Piet. Jikke voegt eraan toe dat ze in hun huidige wo- ning wel een slaapkamer, toilet en douche beneden hebben. ,,Mar ja, oft je it ûnderhâld sels net mear dwaan kinne, glied it fan je ôf’’, zegt Jikke.

Tekst: johanna Kommerie

Het echtpaar was al langere tijd op zoek naar een huurwoning, op een gegeven moment zelfs buiten Twijze- lerheide, maar ze hadden er geen goed gevoel over. Totdat ze geruchten hoor- den over appartementen in eigen dorp, op de plek waar vroeger café It Wite Hûs stond. Het café waar ze vroeger toen ze jong waren zelf nog wel ge- danst hebben. Vanaf dat moment hield Piet de krant goed in de gaten in verband met de vergunningaanvraag. Toen de vergunning rond was nam Piet meteen contact op met één van de initiatiefnemers, Sake van der Kloet. ,,Ik kin Sake noch wol fan myn wurk yn ‘e bou en hy wennet hjir praktysk om ‘e hoeke’’, vertelt Piet. ,,Welk hûs fynst it moaiste’’, vroeg Sake. ,,Dy ûn- der op ‘e hoeke’’, zei 

Piet. Inmiddels is hun huis verkocht aan een jong stel uit Sweagerbosk. Vandaag – 15 februari – krijgt het echtpaar De Jong de sleutel van het nieuwe appartement.

Hoewel ze wel moeten wennen om de deuren van het huis waar ze ruim dertig jaar hebben gewoond straks te sluiten, kijken ze er ook wel naar uit om in het gloednieuwe appartement te wonen. ,,It wurdt hiel moai. We krije in keuken mei in ôfwaskmasine, combimagnetron en oven. Dat ha we nea hân. Dêr ha we ek noait oer prak- keseare’’, zegt Jikke. Bijkomend voor- deel is dat de woningen duurzaam en energiezuinig zijn. ,,Dat komt ús mei de hier yn ‘e mjitte, hielendal no mei dy hege enerzjybrut’’, stelt Piet die in ‘De Heide’ nog altijd bekend

staat als de beheerder van het dorpshuis. Dorpsbewoners reageren dan ook po- sitief dat Piet en Jikke in eigen dorp blijven wonen. ‘Jim kinne hjir net wei’, kregen ze van menig dorpsgenoot te horen. ,,We sille ús buorlju wol misse. Doe’t Piet siik wy, dienen se alles foar ús. En no’t we ferhúzje, wol elkenien wol helpe’’, vertelt Jikke. Andersom hebben Piet en Jikke ook veel voor het dorp gedaan. In de woonkamer hangt het bewijs, een Koninklijke Onder- scheiding van Piet, als blijk van waar- dering van het dorp. Deze nemen ze mee naar hun nieuwe woning. En de buren? ,,Dy komme aanst wol by ús del. It is ommers toch flakby.’’

Van de acht zijn er nog vier apparte- menten beschikbaar. Meer informatie: www.makelaardijhoekstra.nl