DE WESTEREEN – Nu Jordi van Kammen (44) De Westereen verlaat, is hij ook genoodzaakt om te stoppen als brandweerman in zijn dorp. Maar liefst 25 jaar zette hij zich met hart en ziel in voor het Westereender brandweerkorps. ,,Jordi is op en top hulpverlener. We zullen hem missen’’, zegt postcommandant Arend Bekkema van de brandweer in De Westereen.

Jordi was nog maar negentien jaar toen hij bij de brandweer in De Westereen begon. ,,Ik was de jongste’’, zo herinnert hij zich. In het dagelijks leven is hij wijkagent in de gemeente Ooststellingwerf dus het hulpverlenen zit hem in het bloed. Bij het korps in De Westereen is hij chauffeur en pompbediende. Daarnaast maakt Jordi deel uit van het specialistische team voor technische hulpverlening. Deze teams zijn landelijk georganiseerd en worden onder andere ingezet bij instorting van gebouwen en constructies. Ook was Jordi tien jaar lang duiker bij het korps in De Westereen, net als Arend Bekkema die nu achttien jaar zijn collega is bij de brandweer. ,,Dat duiken was een vak apart. Helaas hebben we dat specialisme sinds 2013 niet meer.’’

Heftig ongeval als brandweerduiker
Het meest heftige ongeval dat hij als brandweerduiker heeft meegemaakt weet Jordi nog goed. ,,Dat was op 26 mei 2006 in Oostrum. Vier jongeren uit Ee kwamen daarbij om het leven omdat hun auto te water was geraakt. Ze hadden dezelfde leeftijd als mij en toevallig had mijn toenmalige vriendin connecties met de slachtoffers’’, vertelt Jordi. In de tijd dat hij brandweerman was heeft hij meer ernstige ongevallen meegemaakt waarbij bekenden om het leven kwamen, zoals

de zoon van zijn voormalige voetballeider van VVZ. ,,Ik zat bij de kapper toen deze jongen met zijn fiets onder de sneltrein kwam. Zoiets vergeet je nooit weer.’’ Arend Bekkema stelt dat het op dat soort momenten zo belangrijk is dat je een team bent en dat je er met elkaar over kunt praten. Dat teamgevoel is de kracht van de brandweer in De Westereen. ,,We delen lief en leed met elkaar. Daarom kunnen we ook niemand missen’’, zegt Bekkema die daarmee doelt op het vertrek van Jordi. ,,We zijn niet alleen brandweercollega’s, maar ook vrienden geworden.’’

Als eerste in de brandweerauto
Grote branden maakte Jordi ook mee in de periode dat hij brandweerman bij De Westereen was. De brand bij het Lichtpunt en bij Mulder Agro in Kollumerzwaag staan in zijn geheugen gegrift, maar ook de vlammenzee bij Van der Wal Hout in Noardburgum zal hij niet snel vergeten. Zodra de pieper ging, begon voor hem de wedstrijd want Jordi wilde altijd in de eerste brandweerauto zitten. Zelfs als hij een nachtdienst had gedraaid bij de politie, en de pieper ging ’s ochtends om acht uur, dan reed hij meteen door naar de kazerne. ,,Ik weet niet wat dat is, ik wil er gewoon bij zijn’’, verklaart Jordi. Al langere tijd hadden hij en zijn vrouw het erover gehad om te verhuizen in de buurt van hun werk, maar de brandweer hield hem tegen.

Nu de kinderen nog op de basisschool zitten en ze een mooi huis in Beetsterzwaag vonden, hakten ze de knoop door. ,,Tot 25 februari blijf ik bij de brandweer in De Westereen, daarna ga ik het korps in Beetsterzwaag versterken. Nu de datum steeds dichterbij komt, vind ik het toch wel moeilijk.’’

Ook de brandweerploeg heeft het moeilijk met het vertrek van Jordi, stelt Arend Bekkema. ,,Hij staat voor iedereen klaar en is altijd bij de oefenavonden aanwezig. Naast een goede brandweerman is Jordi ook nog eens heel sociaal. We hebben aan een half woord genoeg.’’

Zaterdag 4 maart open middag
Het vertrek van Jordi heeft tot gevolg dat het korps van De Westereen op zoek is naar twee nieuwe brandweervrijwilligers. ,,Ook met het oog op de toekomst zouden we er graag wat jongeren bij willen hebben. Om belangstellenden kennis te laten maken met het vak zijn ze van harte welkom om op zaterdag 4 maart van 13.00 tot 16.00 uur langs te komen bij de open middag op onze kazerne aan de Roazeloane. Er zijn dan stands, een hoogwerker en een wrak die ‘geknipt’ kan worden. Want ons werk is meer dan alleen een brandje blussen’’, vertelt Arend. Het belangrijkste is dat iemand bij de ploeg past, voegt de commandant eraan toe. ,,Een soort Jordi, al is daar vast geen tweede van te vinden.’’

Voor vragen of meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Arend Bekkema, tel: 06-11374380.

De brandweerploeg van De Westereen met van links naar rechts in en op de auto: Willem Venema, Arjan v.d. Heide, Rinze Riemersma, Wiebe-Pieter Visser, Ridzert Veenstra, Andries Alting, Otto Larooi, Johan Gjaltema, Louw v.d. West, Albert Dantuma en Theun Elzinga. Op het dak van de kazerne van links naar rechts: Jordi van Kammen, Klaas Poelstra, Theunis Banga, Hendrik Jagersma. Voor de kazerne op de ladder: onder Pieter de Boer en boven Arend Bekkema.