KOLLUMERSWEACH – Op Koningsdag woensdag 27 april wordt voor de zestiende keer de Wrotrun gehouden in Kollumerzwaag. Piet Mulder is vanaf het begin bij de organisatie betrokken, sterker nog hij heeft in 2006 het initiatief genomen na een oproep van de Ondernemers Vereniging Kollumerzwaag. Sindsdien is het evenement niet meer uit Kollumerzwaag weg te denken.

Wat deze survivalrun bijzonder maakt ten opzichte van anderen? Dat het georganiseerd en gedragen wordt door het dorp. Normaal gesproken komt het initiatief vanuit een survivalvereniging maar deze run wordt georganiseerd door een team enthousiaste dorpsbewoners die Kollumerzwaag op de kaart wil zetten.

,,Dat is wol slagge, want sawol dielnimmers as publyk komme út it hiele lân. Dat komt ek omdat wy oansletten binne by de Survival Bond Nederland’’, zegt Piet Mulder die inmiddels in de Trieme woont. Hij weet zich de eerste survivalrun in Kollumerzwaag nog goed te herinneren. ,,Wy binne begûn mei tsien hindernissen en in lytse hûndert dielnimmers. No is it oantal seis kear sa grut’’, vertelt Piet die zelf lid is van de vereniging in Kootstertille en ook regelmatig meedoet aan wedstrijden.

Nieuw: parcours van 4 kilometer
Het evenement in Kollumerzwaag wordt georganiseerd door een stichting en staat nu als een huis. Dit komt mede dankzij Hans Feenstra – de drijvende kracht achter de Wrotrun – en alle andere bestuursen commissieleden. Naast het parcours van acht kilometer is er dit jaar voor het eerst ook een route van vier kilometer waar kinderen vanaf zes jaar al aan mee kunnen doen. ,,Bern binne belangryk.

En it is ek moai foar de bern, klimme, klauterje, alles mei’’, vertelt Piet wiens oudste zoon van acht jaar ook van de partij is. Samen met pake, want ook 60-plussers mogen meedoen. ,,It is in evenemint foar jong en âld. Wy meitsje de hindernissen net te dreech, want it moat al goed te dwaan wêze. As net ien it hellet is der ek neat oan.’’ Toch probeert Piet wel wat spectaculaire hindernissen in het parcours aan te brengen, want voor het publiek moet het wel vermakelijk zijn om naar te kijken. ,,Foaral de kraanhindernis achter it Lichtpunt is leuk om te sjen, want dêr giet noch wolris ien yn it wetter.’’

Gaatze Bosma is er ook bij
Bijzonder is ook dat de startgroep uit maar liefst 150 mensen bestaat. De hindernissen – bestaande uit balken en touwen zijn zo opgebouwd dat veel mensen tegelijk kunnen beginnen,

vervolgens gaan ze gefaseerd verder. De deelnemers van de wedstrijdrun beginnen om 11.30 uur bij dorpshuis De Trije Doarpen, gevolgd door de recreanten. De Wrotrun duurt tot 16.00 uur, maar dan is het feest nog niet afgelopen. Zanger Gaatze Bosma uit De Westereen zorgt aansluitend nog voor een feest bij het dorpshuis. ,,Wy hoopje dat der op dizze wize in protte publyk nei Kollumersweach komt’’, zegt Piet. Nieuwe vrijwilligers zijn volgens hem altijd welkom, want door de steeds strenger wordende eisen zijn er door de jaren heen steeds meer mensen nodig om het evenement door te laten gaan.

Voor de deelnemers heeft de ervaren survivalrunner nog een belangrijke tip. ,,Moatst foaral tinke datsto it kinst. Want by minsken dy’t it net helje, sit it probleem foar in grut part tusken de earen.’’