‘It is geweldich dokterjen yn De Westereen’

DE WESTEREEN – ,,Hast it al heard?’’ De geruchten over de nieuwe dokter van Huisartsenpraktijk De Westereen doen al volop de ronde in het dorp. Wabe en Alie de Jong worden regelmatig aangehouden op straat nu bekend is geworden dat hun zoon – Bauke de Jong – sinds 1 april praktijkhouder is geworden in zijn geboortedorp.

Bauke de Jong (30) draait al een paar maanden mee in zijn eigen praktijk en voelt zich er vanaf het begin helemaal thuis. Dat is ook niet zo vreemd, want De Jong is een geboren en getogen Westereender. ,,Ik bin troch dokter Hoogwater op de wrâld holpen en wenne by dokter Wiersma yn de strjitte’’, lacht de nieuwe huisarts. Hoewel hij met zijn gezin in Mildam (vlakbij Heerenveen) woont, voelt hij zich dankzij de skeelervereniging IDS nog altijd verbonden met het dorp. ,,Ik wie ien fan de earste leden fan de skeelerklup yn De Westereen en troch it skeelerjen haw ik op myn achttjinde it doarp ferlitten’’, vertelt Bauke. Hij kwam namelijk in de nationale selectie terecht waar hij zijn huidige vrouw Mandy heeft leren kennen. Beide skeelerden ze op hoog niveau. Bauke werd bij de jeugd ooit nationaal kampioen en won bij de senioren verschillende medailles op het NK. Mandy schopte het zelfs tot zesde van de wereld.

Vrouw wordt doktersassistent
Inmiddels zijn Bauke en Mandy gestopt met skeeleren, maar de jongere generatie heeft het stokje al overgenomen. Zowel zoon Noud (5) als dochter Floor (3) zitten op skeeleren. Hun broertje Tom (2) is nog wat te jong. Bijzonder is dat Mandy in september doktersassistent wordt in de huisartsenpraktijk van De Westereen. ,,Sy folget no de oplieding en rint staazje by de húsdokterspraktyk fan de fleanbasis yn Ljouwert’’, legt Bauke uit. Of het gezin nu ook gaat verhuizen naar De Westereen is nog maar de vraag. ,,Dat freget elkenien, mar sa’t it no stiet bliuwe wy yn Mildaam wenjen. We ha dêr in moai hûs en de bern ha it nei it sin op skoalle. Boppedat hat it wenjen en wurkjen yn eigen doarp soms foar en neidielen.’’ Wel heeft Bauke goede herinneringen aan De Westereen. Hij komt uit een zoals hij het noemt ‘gewoan arbeidersgesin’. Heit is timmerman en mem werkt in de thuiszorg. Hij heeft een jonger zusje en een oudere zus die allebei nog in de buurt wonen. Sterker nog, zijn hele familie is patiënt bij ‘zijn’ praktijk.

‘Krekt te let’
Dat hij later ‘dokter’ zou worden had Bauke niet verwacht. ,,Doe ‘t ik jong wie, seach ik mysels net as húsdokter. Ik wie goed yn biology en natuerkunde dus folge ik de oplieding ta biomedysk wittenskipper. Al gau ûntduts ik dat ik net de rest fan myn libben yn in laboratoarium wurkje woe. Ik woe dochs graach ‘wat’ mei minsken dwaan.’’ Voor Bauke was dit de aanleiding om alsnog de opleiding Geneeskunde te volgen, een pittig traject maar hij is er vol voor gegaan. Mét resultaat. Dat hij nu zijn kennis kan toepassen door mensen te behandelen vindt hij geweldig. ,,Ik bin pragmatysk ynsteld en dat is yn it húsdokterfak belangryk.’’ Tijdens zijn opleiding vroeg zijn fysiotherapeut Kornelis Bijlsma van De Vesteynde weleens aan hem ‘Wannear bist klear, want wy sykje hjir in nije doarpsdokter yn ‘e Westereen.’ Ook praktijkmanager Florina de Boer had hem al op het oog als dokter voor deze vestiging, dus besloot hij op gesprek te gaan bij de vorige praktijkhouders, Al Suhairy en Broekman. ,,Mar ik wie krekt te let. Sy wiene al yn gesprek mei de GoedGezondGroep.’’

‘Goed gefoel’
Een maand later werd hij alsnog gebeld door Florina. De GoedGezondGroep wilde een gesprek met Bauke en stelde voor om de praktijk samen over te nemen. ,,Ik moat earlik sizze dat ik earst wat skeptysk wie om mei in ‘kommersjele’ partij yn see te gean, mar nei it earste gesprek hie ik fuort in goed gefoel by de minsken fan de GoedGezondGroep.’’ Al snel volgde een tweede gesprek, samen met zijn vrouw erbij en vanaf dat moment besloten ze ervoortegaan.Warenervoorheennog twee praktijken – die van Al Suhairy en die van Broekman – nu is de naam van de praktijk: Huisartsenpraktijk De Westereen. ,,We binne tegearre eigener en dat is ek wol nedich, want dit is in grutte praktyk mei mar leafst tweintich personielsleden en 6700 pasjinten. De GoedGezondGroep nimt de organisaasje en it management

foar har rekken sadat ik my fokusje kin op de medyske soarch. Fansels wurd ik wol oeral by belutsen en it wichtichste is: de pasjinten steane by ús foarop.’’ Voor de patiënten zal er verder dan ook niet veel veranderen, behalve dat ze er een nieuwe huisarts bij hebben. Ook wordt er nog één vaste dokter gezocht om de continuïteit voor de toekomst te kunnen garanderen.

Duidelijk tegen patiënten
Bauke de Jong is als rasechte Westereender blij dat hij na een zoektocht naar een huisartsenpraktijk uiteindelijk in ‘zijn’ dorp terecht is gekomen. ,,Dit is in bysûndere populaasje. Minsken binne direkt en dat wurket twa kanten út. Je witte wat je oan elkoar ha. Dat ik letterlik de taal fan de ynwenners sprek set my as húsdokter al op in foarsprong. It is geweldich dokterjen hjir en wy ha in fijn, hecht team’’, merkt De Jong nu hij hier alweer een tijdje op de doktersstoel zit. Als huisarts houdt hij van aanpakken en zijn doel is om duidelijk te zijn tegen de patiënten, ook als dat betekent dat hij niks voor ze kan doen. Ondertussen blijft Bauke bij de skeelerclub in De Westereen betrokken bij de technische commissie. ,,Automatysk bin ik hjir ek EHBO’er’’, lacht hij.

Voor de lange termijn probeert hij in De Westereen te bouwen aan een vast team. ,,De kommende tiid sille der noch wol wat wikselingen plakfine, want it is dreech om dokters te finen. Tagelyk komme der hieltyd mear praktijkondersteuners by wêrtroch ‘t der twa keamers byboud wurde’’, vertelt Bauke de Jong die zich duidelijk al als een vis in het water voelt in zijn huisartsenpraktijk. ,,As it in bytsje kin doch ik de besites op de fyts. Ik fyn it moai om wer troch it doarp te fytsen. Krekt as eartiids.’’