NOORDOOST-FRIESLAND – Thuiszorg Het Friese Land rolt een nieuwe dienst uit in Friesland: Volledig pakket thuis (Vpt). Dit is een extra dienstverlening voor mensen die langdurige zorg nodig hebben, maar graag zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. In juni is Vpt gestart in Dantumadiel en de voormalige gemeente Kollumerland, de resultaten zijn tot nu toe heel positief.

Andrea Gall, wijkverpleegkundige in de voormalige gemeente Kollumerland, en Welmoed Meindertsma, wijkverpleegkundige in De Westereen, coördineren Vpt in deze regio. ,,We hebben de positieve effecten gezien in Leeuwarden, daar is ‘Volledig pakket thuis’ begin dit jaar gestart. Nu wordt het verder uitgerold over het werkgebied van Thuiszorg Het Friese Land. We vinden het heel fijn dat onze regio nu al aan de beurt is, want het is echt van toegevoegde waarde voor onze cliënten.”
 
Het Vpt-team van deze regio bestaat nu uit zeven dames, zij zijn opgeleid als helpende plus. ,,Ze hebben meestal al langer in de zorg gewerkt, maar dan met een andere taak. Want Vpt is echt iets nieuws.” Andrea en Welmoed leggen uit: ,,Met Vpt regelen we niet alleen de verpleging en verzorging zoals de cliënt gewend is, maar ook hulp bij het huishouden, be- geleiding en activiteiten. De plus die Vpt biedt is dat het echt gericht is op het welzijn van de cliënt.”
 
Langere zorgmomenten
De reguliere zorg die cliënten al hadden, gaat dus gewoon door. ,,Daar komen met Vpt een aantal zorgmomenten bij. Het is altijd maatwerk: we bekijken samen met de cliënt, de zorgverleners en eventuele familieleden en mantelzorgers, waar behoefte aan is.” De wijkverpleegkundigen weten: ,,Die behoeften zijn heel verschillend: van een duidelijke dagstructuur hebben tot regelmatig met iemand kunnen praten, en van samen de persoonlijke verzorging doen tot een wandeling naar de supermarkt. Vaak een combinatie van dit soort momenten natuurlijk!”
 
‘Cliënten die al een indicatie hebben vanuit de Wlz komen in aanmerking voor Volledig pakket thuis.’
 
Andrea en Welmoed benadrukken: ,,Cliënten die al een indicatie hebben vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), komen in aanmerking voor Volledig pakket thuis. Zij hebben al de prognose dat ze langdurig zorg nodig hebben. Vpt kan ervoor zorgen dat cliënten daadwerkelijk langer thuis kunnen blijven wonen: het kan dienen als een soort tussenstap of overbrugging naar toch 24 uur per dag zorg nodig heb- ben. Dat laatste kan niet meer thuis worden geboden.”
Vertrouwde gezichten
De Vpt-collega’s vormen een klein team, dat op dit moment twee routes op een dag rijdt. ,,Er komen dan ook steeds vertrouwde gezichten bij de cliënt thuis. Het kan even wennen zijn, dat er iemand langskomt die iets anders doet dan de zorg die de cliënt al kreeg. Maar we merken dat mensen opfleuren van het één-op-één contact en van weer eens iets anders doen. Onze Vpt-collega’s gaan ook aan de slag met de positieve gezondheid van de cliënten: aansluiten bij wat diegene nog wel kan, in plaats van iemand alles uit handen nemen. Binnen de mogelijkheden kijken we hoe cliënten kunnen activeren.” Voorbeelden daarvan zijn samen de persoonlijke verzorging doen, samen het eten voorbereiden of bijvoorbeeld samen de bestekbak doorgaan om alles schoon te maken en netjes te ordenen.
 
Partners en mantelzorgers ontlasten
De cliënten die al gebruikmaken van Vpt, én hun naasten, zijn heel positief over de nieuwe dienstverlening. ,,Het is echt van toegevoegde waarde. Cliënten betalen een eigen bijdrage vanuit de Wlz, maar daar krijgen ze ontzettend veel voor terug.” Andrea en Welmoed horen en merken dat dankzij de Vpt-inzet, partners en mantelzorgers ook ontlast worden. ,,Zij verlenen soms al jaren zorg. Niet alleen kan Vpt ervoor zorgen dat partners misschien wel langer samen thuis kunnen blijven wonen, ook kan de partner door onze inzet weer eens iets voor zichzelf doen. Mantelzorgers worden door Vpt ontlast en krijgen daardoor nieuwe energie om de mantelzorg die nog wel nodig is, goed vol te kunnen houden.”
 
‘Dankzij Vpt worden partners en mantelzorgers ontlast van hun zorgtaken’
 
Inspelen op behoeften
Er is regelmatig overleg over de clienten tussen de betrokken collega’s van Het Friese Land. ,,We proberen gezamenlijk steeds aan te sluiten op de zorgvraag en de behoeften: die veranderen ook met de tijd. We 
pelen zoveel mogelijk in op de actuele situatie. Stel dat wordt gesignaleerd dat een cliënt zelf nog kookt maar de aardappels steeds laat aanbranden, dan kan het handig én gezellig zijn om samen te koken. De Vpt-collega neemt natuurlijk zelf eten mee, maar samen aan tafel eten kan zo’n verschil maken. Dan maak je er echt weer een fijn eetmoment van.” Andrea en Welmoed benadrukken: “We houden altijd in de gaten of het nog veilig en verantwoord is om thuis te kunnen blijven wonen.”
 
Aansluiting bij de samenleving
Beide dames merken dat er best wel eens sprake is van eenzaamheid bij cliënten en dat er van ‘omzien naar elkaar’ tegenwoordig minder sprake is dan vroeger. ,Onze nieuwe vorm van dienstverlening geeft cliënten ook de kans om weer wat aansluiting te krijgen bij de samenleving. Samen met één van onze Vpt-collega’s een ommetje maken door de wijk, of voor een visje naar de viskraam, even naar de supermarkt. Dat levert soms ook een praatje met een oude bekende op. Sowieso is er het sociale contact met de Vpt-er en dat kan ook gewoon thuis: samen een puzzel maken of een fotoalbum doorbladeren, noem maar op. Het zijn allemaal momenten die weer positieve energie geven.”
 
‘We creëren momenten die weer positieve energie geven.’
 
Meer betekenen
De wijkverpleegkundigen signaleren nog een bijkomend effect: ,,Voor mantelzorgers is het ook mentaal best belastend dat ze elke keer ‘dingen moeten doen’ als ze bij hun familielid langsgaan. Dat kan een drempel gaan vormen. Door alle uren die wij bij de cliënt aanwezig zijn, kan de mantelzorger ook weer eens ‘gewoon bij mem’ langs. Dat haalt de druk er aan alle kanten wat vanaf.” Andrea en Welmoed hopen gezien al deze ervaringen dat de nieuwe dienst ook in deze regio voet aan de grond krijgt. ,,Met Vpt kunnen we meer tijd bij cliënten doorbrengen en zoveel meer voor hen betekenen. Dat doen we natuurlijk graag!”