Er komt voorlopig geen zonnepark aan de Kûkhernewei in Feanwâlden. Het businessplan van de Energie Coöperatie Feanwâlden (ECF) is nu niet rendabel. Mogelijk zal de ECF in de toekomst de plannen nog eens onder de loep nemen zodat het zonnepark alsnog kan worden gerealiseerd.

Initiatief
Het originele plan was om een zonnepark met een capaciteit van 2 megawatt (MW) te realiseren op een strook weiland naast de spoorlijn aan de Kûkhernewei. Eventuele winst uit de opbrengsten van het zonnepark zou ten goede komen aan het dorp. De gemeente is eigenaar van de grond en wilde graag meewerken aan dit initiatief. Op 25 maart 2019 zijn de plannen besproken met omwonenden tijdens een informatieavond. Daarna is het businessplan verder uitgewerkt.

Kink in de kabel
Al snel bleek het niet eenvoudig te zijn om alle procedures zoals het aanvragen van subsidie, leningen en een vergunning vlot te kunnen doorlopen. Het grootste probleem is echter dat, volgens Liander, een zonnepark van 2 MW niet past op het net. Er is maximaal ruimte voor 1,5 MW. Daarmee bleek het businessplan niet rendabel te zijn.

Wethouder Gerben Wiersma vindt het erg jammer dat dit initiatief nu niet door kan gaan: “Frijwilligers út Feanwâlden hawwe in soad enerzjy en tiid stutsen yn dit projekt. Tige spitich dat it no om ‘e nocht liket te wêzen, om’t it netwurk it net mear oan kin. Sa sil de duorsumensopjefte (dêr’t wy foar steane) fansels nea slachje”.

ECF hoop de draad weer op te kunnen pakken zodra het net de capaciteit van het zonnepark aan kan. Er is helaas geen zicht op wanneer dat zou kunnen zijn.

Energie Coöperatie Feanwâlden
De Energie Coöperatie Feanwâlden i.o. bestaat uit een groep vrijwilligers die in 2019 is gestart met het initiatief voor een zonnepark aan de Kûkhernewei te Feanwâlden.  Rob Blanken, Sjerp de Jong, Marc van der Wal, John van de Linden en Theo Klein zijn bij dit initiatief betrokken. Voorzitter is Jan Dirk de Boer : “Wij blijven alert op alle mogelijkheden voor fossielvrije energieproductie en energiebesparing  in ons dorp”.

Deze activiteiten zetten ze voort onder de vlag van de al langer bestaande Vereniging LEF (Leefbaar Energie Feanwâlden).