DE WESTEREEN – Noem het maar gerust naïef, onbevangen en niet realistisch, maar vol overtuiging
en in opdracht van God vertrokken Toby en Aukje Brouwer met hun drie kinderen in 1991 naar het ZuidAfrikaanse Kaapstad. Ze verruilden hun oude, vertrouwde leven in De Westereen voor een ongewisse toekomst.

Een toekomst, die door het volle vertrouwen in de Heer en hard werken steeds meer gestalte kreeg. Het gezin zette zich vooral in voor de kansarme, zwakke en vaak weeskinderen die ogenschijnlijk geen toekomst leken te hebben. In een van de sloppenwijken van de stad begonnen ze 25 jaar geleden een, zoals achteraf bleek, bijzonder succesvol project voor straatkinderen: Beautiful Gate. Vorige week werd in de protestantse kerk in De Westereen, een door Aukje Brouwer geschreven boek over hun leven gepresenteerd met de veelzeggende titel: Durf te vragen. Het boek verscheen vorig jaar in het Engels.

Toby en Aukje komen de laatste jaren regelmatig naar de regio waar ze geboren en getogen zijn. ‘We voelen ons hier nog steeds thuis. Ons hart ligt hier nog. Een omgeving die we zien als onze thuisbasis. Een basis die we trouw blijven, hier ligt ons verleden, maar wellicht deels ook onze toekomst. We spreken van ons, als het over ons werk in Zuid-Afrika gaat. Met ons bedoelen we dan ook deze regio, de mensen die ons al bijna dertig jaar ondersteunen. Ons, zijn ook de inmiddels meer dan 120 medewerkers in meerdere landen in Afrika. Wij vormen daar een klein onderdeel van. Meer niet,’ klinkt het zowel bescheiden als nederig uit twee monden.

‘Waar is de tijd gebleven en wat is er veel gebeurd sinds we De Westereen achter ons lieten om in Kaapstad een huis voor straatkinderen te openen. Wie had ooit kunnen bedenken dat dit uiteindelijk het prille begin zou vormen van een organisatie, die in verschillende Afrikaanse landen honderden kinderen en gezinnen geloof, hoop en liefde, maar ook toekomst en kansen zou brengen. De afgelopen jaren zijn we als echtpaar betrokken bij het trainen van mensen die met kinderen werken of willen gaan werken. Dit is een prachtige ontwikkeling die helemaal past in het kader van Beautiful Gate. Het is bemoedigend om alles wat we in de praktijk hebben geleerd en ervaren door te mogen geven aan de volgende generatie,’ aldus Aukje.

‘Ik ben ruim tien jaar geleden begonnen met het schrijven van het boek over ons leven. Ik stel daarin vragen, niet alleen aan mijzelf, maar ook aan de lezers en zelfs aan God. Het is een boek waarin ik mij zeer kwetsbaar opstel. Ik geef een groot deel van mijn gedachten prijs. Ik probeer ook de algeheel heersende opinie dat ons leven een compleet succesverhaal is, een andere draai te geven. Wij hebben ook steeds veel vragen gekend, gebeden tot God, getwijfeld aan God, maar ook aan mensen om ons heen. In het boek komt
vooral tot uiting, dat je op veel vragen een antwoord krijgt, juist door te vragen. Niet door te oordelen, maar door te vragen. Geloof mij, daarin hebben wij ook ontzettend veel moeten leren. Vooroordelen raak je pas kwijt door je te verdiepen in een ander. Niet invullen, niet door gesprekken over te nemen of in een andere, je beter passende richting te duwen,’ vervolgt Aukje. Toby vult aan: ‘Soms zijn er eenvoudige verklaringen voor wat je tegenkomt in de sloppenwijken van Zuid-Afrika, maar nog vaker omstandigheden die gewoon zo zijn.

Die je helaas moet accepteren, terwijl je het zo graag anders ziet, niet specifiek voor mijzelf, maar voor de bevolking en de toekomst van de kinderen. Denk je nu echt dat twee Westereenders een mentaliteit in een gemeenschap kunnen veranderen? Nee, toch! We moeten vaak genoeg accepteren dat mensen geen keuze hebben, dat ze moeten kiezen uit twee kwaden. Dat ze dan kiezen voor hun kinderen, lijkt mij logisch. Dat het beter was dat ze geen keuzen hoefden te maken, beseffen wij ook, maar die mogelijkheid is er vaak genoeg gewoon niet. In de sloppenwijken is er maar één regel die telt: overleven en hopen op en werken aan een betere toekomst. Ik ben van mening dat de toekomst van Zuid-Afrika gaat veranderen. Vijftig procent van de jongeren onder de 35 jaar heeft geen werk, geen toekomst dus. In mijn visie zal er een opstand komen. Ik kan dat volledig begrijpen, of de juiste manieren hiervoor gebruikt worden,
betwijfel ik.’

Dit jaar bestaat Beautiful Gate 25 jaar en we hopen dit te vieren door onder andere onze ervaringen in boekvorm uit te gegeven. De titel van het boek dat we geschreven hebben heeft de titel gekregen: Durf te vragen. In dit boek vertellen we wat ons ooit motiveerde om Nederland te verlaten en te gaan wonen en werken in een post-apartheid Zuid-Afrika en wat we zoal hebben meegemaakt. Het boek beschrijft ons verhaal met ups en downs en hoe Gods liefde en compassie zichtbaar wordt door mensen, die samen het lichaam van Christus vormen en die samen Jezus’ voorbeeld navolgen. Ons verhaal is dan ook jullie verhaal, want samen hebben we de afgelopen 25 jaar hoop, geloof en liefde mogen delen met kwetsbare kinderen, gebroken gezinnen en verdeelde leefgemeenschappen.’

Durf te vragen en durf praten, iets wat Toby en Aukje hebben geleerd in de loop der jaren. Niet dat het altijd gemakkelijk ging. ‘Praten betekend ook zelfreflectie, kijken wat je zelf doet en waar je staat, in welke verhouding met wie dan ook. Met jezelf, met een ander en met God. Durf ook je eigen twijfel uit te spreken, wees er bewust van dat je dan kwetsbaar bent, maar leer ook de kwetsbare openstelling van anderen te waarderen,’ aldus Aukje, die zich de laatste jaren vooral richt vooral op het lot van meisjes en vrouwen. Een kwetsbare groep.

Met de presentatie van het boek in de protestantse kerk in De Westereen is voor Toby en Aukje de cirkel rond, maar nog niet af. Bijna 30 jaar geleden namen ze in De Westereen afscheid van de regio met een dienst waar ruim 600 mensen aanwezig waren. Nu hebben “De Dantumadeelers van de Eeuw”, waar ze in het jaar 2000 tot werden opgeroepen in dezelfde (christelijke)gemeente hun levensboek gepresenteerd. Zuid-Afrikaan of Nederlander? ‘Diep in ons hart blijven we Friezen. Als ik buiten Nederland Fries hoor spreken, klamp ik de mensen aan. Ik kies de aanval als mensen Fries een dialect noemen. Wij als Friezen hebben zoveel, ik denk dat je dat nog meer ervaart als je ver van het “heitelân” woont, werkt en leeft,’ besluit Toby het verhaal van nuchtere mensen, die hun leven met hart en ziel stellen in dienst van God en mensen die het moeilijk hebben.

Het boek Durf te vragen is voor 14.99 euro te koop in De Westereen via B. Brouwer, tel: 0511-476638 en bij S. Brandsma in Dokkum 0622318400

Voor meer informatie even een mailtje naar: office@beautifulgate.nl