FERWERT/HOLWERD – Een bijzonder moment voor Ryanna en Gerben Acronius uit Holwerd. In het bijzijn van hun dochters Marryth en Ylse mochten zij de Opstekker van de Westereender onthullen. Hun verhaal werd door de lezers van de krant bestempeld als het meest indrukwekkende artikel van 2022. Ze wisten vooraf niet wat ze moesten verwachten, maar bij het zien van het bronzen beeld dat Hans Jouta voor hun gemaakt had was het even stil.

,Dit is wol hiel bysûnder’’, zegt Gerben. Hij kijkt Ryanna vol ongeloof aan. Ook zij is ontroerd. Voor hun staat de Opstekker van 2022. Elk jaar maakt kunstenaar Hans Jouta uit Ferwert een bronzen beeld voor het mooiste verhaal. Dit keer kreeg het verhaal over het gezin met jonge kinderen uit Holwerd de meeste stemmen. Hun 2-jarige dochtertje Fardau overleed anderhalf jaar geleden aan de gevolgen van het syndroom van Alpers, een ernstige energiestofwisselingsziekte. Ylse, hun jongste dochter, blijkt dezelfde ziekte te hebben. ,,Dizze Opstekker symbolisearet wat jimme meimeitsje en dermei wolle wy jim in hert ûnder de riem stekke. Tagelyk falt it jim te priizjen hoe’t jimme mei de situaasje omgean’’, stelt uitgever Pieter Jan Heidstra die de Opstekker vier jaar geleden in het leven heeft geroepen.

Machteloos
Gerben geeft toe dat je als ouders machteloos staat als je zoiets ingrijpends overkomt. Toen zij door de stichting Energy4All werden gevraagd om mee te doen aan een Mito Estafette om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte, besloten ze daarom mee te doen. ,,Wy kinne de sykte net stopje, mar dat machteleaze gefoel kinne wy wol omsette yn aksje om dit leed foar oaren te besparjen.’’ Maar liefst 35.000 euro zamelden ze in en dat werd zeer gewaardeerd door de stichting in Nijmegen. Heel Holwerd, maar ook vrienden, familie en onbekenden steunden het jonge gezin. En datzelfde gebeurde nu met de Opstekker weer. Zelfs voor andere genomineerden van de Opstekker was het duidelijk: die ‘prijs’ moet naar het gezin Acronius. ‘Sy ha dit fertsjinne’.

Loslitte
Voor Hans Jouta is het elk jaar weer een uitdaging om een kunstwerk te maken dat bij het verhaal past. ,,Ik woe wat sjen litte dat net allinnich mar negatyf is, hoe dreech it ek is om oan dit ferhaal in positive draai te jaan. Ik tocht oan bern, boartsjen, fleurichheid. Dit byld is symboalysk foar wat jim kwytrekke binne, mar ik hoopje it ek wat luchtich te meitsjen. Letterlik.’’

Het is een ballon geworden met onderaan een hand die het touw loslaat. ,,It stiet ek foar loslitten’’, legt Jouta uit. ,,Hoe is it mooglik. Wy ha ek ballonnen op it kaartsje fan ús Ylse’’, zegt Gerben. ,,En Fardau wie gek op ballonnen’’, voegt Ryanna eraan toe. ,,Dat wist ik net’’, zegt Hans. Pieter Jan: ,,Tafal bestiet net.’’