DE WESTEREEN – Omdat de Westereender dit keer op Internationale Vrouwendag (8 maart) verschijnt, heeft de redactie besloten om voor deze krant alleen maar vrouwen te interviewen en te fotograferen. Het resultaat is een krant vol met bijzondere verhalen over verschillende vrouwen. Zo vertelt Diana uit Syrië over haar hulpactie vanuit Dokkum, Margriet Brandsma geeft een andere kijk op de heks van Anjum en Maja Zijlstra uit Damwâld laat in deze krant haar kwetsbare kant zien.

Wereldwijd staat Internationale met meisjes en vrouwen. Het is in Vrouwendag elk jaar in het teken de twintigste eeuw ontstaan toen van strijdbaarheid en solidariteit vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en vrouwenkiesrecht. Op deze dag staan vrouwen over de hele wereld centraal en vieren ze wat vrouwen al hebben bereikt. Toch strijden vrouwen nog steeds voor gelijkwaardigheid, want zelfs anno 2023 zijn we nog niet waar we moeten zijn. 

Kijk alleen maar naar landen als Afghanistan waar meisjes niet meer naar school mogen, of naar Iran, waar vrouwen meer dan ooit worden onderdrukt. Ook in Nederland blijkt deze dag nodig te zijn. Zo verdienen vrouwen nog steeds minder dan mannen voor exact hetzelfde werk, 43 procent van de werkende vrouwen heeft te maken gehad met zwangerschapsdiscriminatie en de helft van alle jonge vrouwen is slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De verhalen in deze krant gaan niet over deze strijd. We willen juist laten zien hoeveel powervrouwen we in Noordoost-Friesland hebben. Iedereen op hun eigen manier. En zoals onze columnist Eelkje Postmus (84) – die haar tijd ver vooruit was – tegen de redactie zegt: ,,In krante mei allinnich froulju? Dat fyn ik hiel goed. Wy meie ússels wolris wat mear op ‘e foargrûn sette.’’