Ondernemers in Noardeast-Fryslân krijgen op verzoek uitstel van betaling tot 30 juni 2020 voor gemeentelijke belastingen en heffingen. De betalingsregeling is van toepassing op onroerendezaakbelasting niet-woningen, afvalstoffen- en rioolheffing en de reclamebelasting. Daarnaast geldt de regeling voor liggelden bedrijfsvaartuigen en parkeervergunningen. Ondernemers kunnen verder nog een verzoek doen om vermindering van de voorlopige en forfaitaire aanslagen voor de toeristenbelasting. De gemeente gaat daar coulant mee om. De aanslagen zullen niet eerder dan 30 juni 2020 worden opgelegd.

Huurders van gemeentelijke gebouwen die in financiële problemen dreigen te komen door de coronamaatregelen van het Rijk, kunnen op verzoek uitstel van betaling van de huur krijgen.
De gemeente komt organisatoren van evenementen eveneens tegemoet. Er hoeven geen leges te worden betaald voor evenementen die niet door kunnen gaan vanwege de maatregelen van het Rijk; reeds betaalde leges worden op verzoek terugbetaald. Wanneer voor het verplaatsen van een evenement een tweede vergunningsaanvraag moet worden ingediend, brengt de gemeente geen leges in rekening. Ook niet voor overige vergunningen die voor het evenement noodzakelijk zijn.

“Ik begrijp dat het onzekere en moeilijke tijden zijn voor ondernemers,” vertelt wethouder Theo Berends. “Gelukkig heeft het kabinet een groot pakket noodmaatregelen beschikbaar voor het MKB en alle Zzp’ers. In onze gemeente wordt een deel van deze regelingen uitgevoerd door het Bureau Zelfstandigen Fryslân. Ik raad ondernemers aan om de website www.bureauzelfstandigenfryslan.nl goed in de gaten te houden. Daar wordt steeds actuele informatie gedeeld die voor hen van groot belang is.”

De tijdelijke maatregelen van de gemeente gelden voor een periode van 3 maanden – tot 30 juni 2020 – en voor belastingaanslagen en heffingen over 2020. Dat betekent dat aanslagen over eerdere jaren wel moeten worden betaald, ook als deze nog moeten worden opgelegd.

Wie een verzoek wil indienen of op zoek is naar meer informatie, kan contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer (0519) 29 88 88 of e-mailadres info@noardeast-fryslan.nl. Zie voor meer informatie ook de gemeentelijke website: www.noardeast-fryslan.nl. Actuele informatie over de diverse regelingen is te vinden op de website www.bureauzelfstandigenfryslan.nl