Straks kan er op de fiets van de hele Friese Waddenkust genoten worden; dat is het doel van het projectplan ‘Op Paad lâns it Waad’. Hier stemden de colleges van burgemeesters en wethouders van gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Noardeast-Fryslân en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân vandaag mee in. Met de uitvoering van het projectplan wordt langs de zeedijk van de Waddenkust van Fryslân een doorgaande fietsroute met zicht op de Wadden gerealiseerd. Daardoor krijgen economie en toerisme in de kustregio een boost.

Waddenzee Werelderfgoed

Sinds 2009 staat de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst van Unesco. De Waddeneilanden trekken veel bezoekers, maar het Waddenkustgebied is minder bekend bij de toerist en recreant. En dat terwijl dit gebied zo veel te bieden heeft, zoals eb & vloed, kwelders, vogels, rust en oneindige vergezichten.
In 2018 is het idee ontstaan om een doorgaande fietsroute langs de Waddenkust van Fryslân te realiseren. De route verbindt bestaande en toekomstige voorzieningen en beleefplekken, zowel binnen- en buitendijks. Ook worden kansen gecreëerd voor (toeristische) ondernemers in de regio om het gebied binnendijks verder economisch te ontwikkelen. Om deze ambitie te realiseren, slaan de gemeenten Harlingen, Waadhoeke, Noardeast-Fryslân en Wetterskip Fryslân de handen ineen. De planning is dat eind 2022 het eerste deel van de fietsroute gereed is en in 2028 het tweede deel.

Samenwerkingsovereenkomst

De drie gemeenten hebben belang bij uitvoering van dit project, met name vanwege de impuls aan de economie en het toerisme in dit gebied. Het belang van het Wetterskip zit in hun opgave tot dijkversterking de komende jaren. De belangen worden uitgeschreven in een samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen. Het voorstel wordt in de komende tijd ook aan de drie gemeenteraden en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân voorgelegd.

Waddenfonds en Provinsje Fryslân

Op 26 juni wordt het projectplan samen met de samenwerkingsovereenkomst ingediend bij het Waddenfonds. Het Waddenfonds wordt gevraagd mee te financieren, net als de Provinsje Fryslân. Eind november geeft het Waddenfonds uitsluitsel.

Waddenbreed programma

Het project ‘Op Paad lâns it Waad’ is onderdeel van een Waddenbreed programma. Met de drie Waddenregio’s Groningen, Fryslân en Noord-Holland moet het Wad beter toegankelijk en beleefbaar worden. In 2021 rondt Groningen ‘Kiek over Diek’ af, een fietsroute langs de Groninger zeedijk. Vanaf 2023 kan er over de Afsluitdijk zowel binnen- als buitendijks gefietst worden. Noord-Holland verkent de mogelijkheden van een fietsroute vanaf Den Oever tot Oudeschild op Texel. Het Friese project ‘Op Paad lâns it Waad’ maakt de verbinding compleet.