BROEKSTERWÂLD/EE – Met een volledig kaatsseizoen voor de deur mag je de overgang van Louise Krol uit Broeksterwâld naar de topformatie van Ilse Tuinenga en Sjanet Wijnia dit jaar toch de meest opmerkelijke verandering noemen bij het dameskaatsen. Een ‘stap omhoog’ voor de ambitieuze Krol. Tijd om even de immer beslagen glazen bol van vooruit kijken op tafel te zetten.

Lees verder onder de foto.

Voor de in Ee opgegroeide Krol is het een stapje omhoog die past bij haar ambities. Sinds enkele jaren woont zij samen met de eveneens altijd ijverige spits Vincent Hoekstra van Broekster Boys in Broeksterwâld. In huize KrolHoekstra tikt de klok op het ritme van de twee sporten die qua seizoen op elkaar aansluiten. Op zaterdagmiddag langs de lijn om de verrichtingen van Vincent bij Broekster Boys te volgen, en straks reist Vincent Louise achterna langs de kaatsvelden. Als supporter van Louise moet Vincent concurreren met heit AnneGeert Krol en mem Baukje die de gps de gehele zomer hebben afgesteld op de kaatsvelden waar Louise in actie komt. Sport die het ritme van de week bepaalt en dat begon voor Krol al in januari met wintertrainingen bij Fysio De Trije in Franeker en sinds 27 maart met bal op het kaatsveld in Wommels samen met de andere kaatssters van
Keatsteam 2020.

Topfit aan een kaatsseizoen beginnen was voor Krol bepaald niet vanzelfsprekend sinds zij in 2018 zich bezeerde bij een val. Met als aanhoudend probleem pijn aan de schouder veroorzaakt door een verzakt schouderblad. Dat lijkt dit seizoen met dank aan onder andere Stefan Bodde en Raymond Mulder van Fysiotherapie BoddeBouman in Dokkum.

Winnen staat met goud geschreven in de fanatieke sportmentaliteit van Krol die er dan ook alles voor over heeft om zo vaak mogelijk op de eerste rij voor de tent van het bestuur te staan. Met dit jaar de uitdaging de plek van de gestopte Margriet Bakker in het voorperk over te nemen. Een nieuwe kennismaking met Sjanet Wijnia want in 2017 won Krol zeer verrassend de Frouljus PC in Weidum samen met Imke van der Leest en de koningin van de dag Sjanet Wijnia.

En daarmee is het andere toppartuur genoemd, de tegenstander die verslagen moet worden, de tegenstander die het doelwit en het richtpunt is van de nieuwe formatie.

De glazen bol kan op tafel als weerspiegeling van ambities, verwachtingen en hoop, meestal betrouwbaarder dan vooruitkijken. Wichard Deinum en Jappie Wijnia zijn sinds 2020 de trainers bij Keatsteam 2020. ,,Ik ferwachtsje dit jier in soad wille en plezier, en dan komt it oare fansels’’, zo zegt een altijd goedlachse Deinum. Dat ‘oare’ zijn de kransen die vorig jaar bijna allemaal terecht kwamen bij de topformatie van Nynke Sijbrandij. ,,No wie it ferline jier net normaal sa goed as Manon wie’’, zo zegt Deinum en Jappie Wijnia kan dat alleen maar bevestigen. Sjanet: ,,It gat mei de konkurrinsje is der gewoan. It wie ferline jier persoanlik net myn bêste jier. Wy wienen as partoer hast noait tagelyk goed. Dan wie de ien goed en dan de oar, mar noait tagelyk.’’ Voor Krol een herkenbaar euvel dat ook opging voor haar partuur van vorig jaar.

De keus voor Krol als nieuwe maat lag volgens Ilse Tuinenga voor de hand: ,,Wy treenden ek al mei elkoar en foar ús wie Louise de bêste opsje. It klikt goed mei Sjanet en dat is dochs wol belangryk, dat de persoanlike ferhâldingen goed binne. Want je binne wol in hiele simmer op elkoar oanwezen.’’ Een groot verschil tussen mannen en vrouwen, zo bevestigt ook Deinum. ,,Mannen binne folle hurder as froulju. By froulju leit it folle gefoeliger.’’

Sjanet wil niet het excuus van haar knieblessure opvoeren, maar dat probleem was er vorig jaar wel degelijk. Op 7 mei eindigt voor haar het volleybalseizoen in het tweede van VC Sneek. Als libero, dus geen knie belastende springacties meer.

Met Krol in het voorperk zijn er meer mogelijkheden want zij kan ook in het achterperk of opslaan. Jappie Wijnia: ,,Ik tink dat it partoer der sterker op wurden is.’’ Maar dat betekent niet dat het een soort van carrousel van rolwisselingen wordt.

Louise: ,,Ilse is de bêste opslagger dy’t der is, as sy twa kear bûten slacht sil ik echt net freegje fan sil ik even?’’ Sjanet: ,,Ilse is hast altiten seker fan harsels, twa bûten dêr wurdt sy net oars fan.’’ Ilse: ,,Je moatte net wisselje om it wisseljen, ik fyn dat je dat net faak dwaan moatte. Doe’t ik noch by Manon siet hienen wy ek alle mooglikheden om te wisseljen. Mar dat barde yn de praktyk ek hast net.’’

Het basisniveau was vorig jaar te laag, dat zal omhoog moeten, zo vindt Jappie Wijnia. Voor Louise kan haar eigen prestatiedrang een mooie combinatie vormen met de druk die op haar komt te liggen. De druk van ‘Lit it no mar ris sjen’, de druk om te concurreren met dat andere toppartuur.

Deinum noemt Louise Krol ‘in fjoerfretter út ‘e Wâlden’, een karaktereigenschap die volgens hem meer dan welkom is bij het toppartuur van Ilse Tuinenga en Sjanet Wijnia. Louise is tijdens partijen vaak expressiever in haar aanmoedigingen dan bijvoorbeeld de introverte Ilse Tuinenga. Misschien is Louise de vonk die het heilige vuur weer doet oplaaien of nog heftiger doet branden. ‘Wy wolle winne, lit se mar komme’, zo klinkt het strijdlustig. De door het lot bepaalde ouverture in Minnertsga op 1 mei biedt het nodige perspectief met een eerste prijs voor Tuinenga en een tweede prijs voor Krol.