BUITENPOST – Door de coronaepidemie viel de uitvoering van de plannen grotendeels in het water. Toch slaagden diverse groepjes economie-leerlingen van het Lauwers College er nog in met een aantal activiteiten vierhonderd euro te verdienen. Dit bedrag gaat naar het Gehandicapte Kind.

De presentatie van de cheque vond de afgelopen week plaats op de locatie Buitenpost van het Lauwers College. Het was de bedoeling om het geld te overhandigen aan een vertegenwoordiger van het Gehandicapte Kind. Daar kwam het vanwege de coronaperikelen – opnieuw – niet van. In het voorjaar was de uitreiking ook al noodgedwongen geschrapt.

Om het project tóch een keer te kunnen afronden, werd de cheque op school gepresenteerd en het geld richting de stichting gestuurd. Het moment om dit te doen, was niet zomaar gekozen. Volgende week – van 9 tot en met 14 november – staat de landelijke collecteweek van het Gehandicapte Kind (voorheen de Stichting voor Het Gehandicapte Kind – NSGK) op het programma. ,,Zo krijgt dit goede doel een beetje extra publiciteit.”

Dat de havo- en vwo-leerlingen in actie kwamen voor het goede doel, was in het kader van de Vecon Business School (VBS). Het Lauwers College is sinds eind 2016 bij dit keurmerk aangesloten. Door extra leerstof en onder meer projecten, gastlessen en werkbezoeken wil de school bovenbouwleerlingen enthousiast maken voor het ondernemerschap en in staat stellen om hun talenten te ontplooien.

In diverse groepjes gingen de kleine dertig scholieren een klein jaar geleden als vierdeklasser aan de slag met een activiteit om geld bijeen te krijgen. Elk groepje koos daarbij een goed doel. Een stemronde leidde uiteindelijk tot een gezamenlijke bestemming. Er werd van alles bedacht om met een product of dienst tot een verdienmodel te komen. Na de brainstormsessie werden de plannen op papier gezet en begrotingen gemaakt. Na de presentatie aan medeleerlingen en de economie-docenten Greetje Krijgsheld, Meinte Brandsma en Marco Veenstra was het tijd voor de uitvoering van de ideeën.

Bij het leeuwendeel van de groepjes liep het project uiteindelijk spaak door de coronapandemie. ,,Dat was heel jammer”, aldus de docenten. ,,De leerlingen hadden zich keurig voorbereid en de aftrap was heel positief.” Dat de scholieren hebben nagedacht over diverse aspecten van het ondernemerschap en een aantal vaardigheden hebben opgepakt, beschouwt de school als winst. ,,Daarnaast hebben ze zich verdiept in goede doelen. Dat is ook heel waardevol.”

Een van de – drie – groepjes leerlingen die er wel in slaagde de activiteit geheel af te ronden, bestond uit Rianne Zuidersma, Marit Zijlstra, Marissa de Vries, Lyanne Ploegsma en Marianne Bosma. Zij hadden volop succes met de verkoop van Brownies. ,,We hadden het een beetje onderschat. Er waren heel veel bestellingen”, aldus de meiden over de afzet van het van oorsprong Amerikaanse nagerecht.

Om aan de vraag te kunnen voldoen, moest het vijftal zelfs nog extra aan de bak met de productie van de lekkernij. Daarmee pluste de groep behoorlijk ten opzichte van de begroting. ,,Het was heel leuk om te doen”, zo stellen de leerlingen over het project. ,,Alles ging best wel goed. We hadden ook veel zelfstandigheid van school gekregen.”

Dat ondernemerschap de nodige flexibiliteit en creativiteit vereist, leerden de meiden eveneens. Zo moesten ze de verkoopstrategie omgooien, omdat voor het venten langs de deuren een vergunning nodig was. Het verkoopmoment vulden de leerlingen uitermate tactisch in. Met het oog op Sinterklaas en de kerstdagen sloegen ze als voortvarende zakenlieden hun slag in de periode ruim voor de feestdagen. Die zet pakte voortreffelijk uit en zorgde uiteindelijk voor de grootste bijdrage aan de cheque voor het Gehandicapte Kind.