Het college van Burgemeester en Wethouders verkoopt het gemeentehuis in Kollum aan Fotocadeau.nl. Drie geïnteresseerden hebben interesse getoond in het gemeentehuis dat in september in de verkoop kwam.

Selectiecriteria

De gunning van het pand aan het bedrijf Fotocadeau.nl uit Kollum is op basis van de beoordeling van de selectiecriteria door de selectiecommissie tot stand gekomen. De selectiecriteria bestonden onder andere uit het koopbedrag, de invulling van het pand en het aantal personeelsleden.

De raad kan nog wensen en bedenkingen uiten

De gemeenteraad wordt, zoals gebruikelijk, in de gelegenheid gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Daarnaast moeten zij instemmen met de financiële consequenties van deze verkoop.

Waarom wordt het gemeentehuis verkocht?

Het college van Noardeast-Fryslân heeft besloten om op termijn centraal te gaan huisvesten in Dokkum. Daarom komen de gemeentehuizen in Ferwert en Kollum vrij voor verkoop