HOLWERD/FERWERT – Gerben en Ryanna Acronius uit Holwerd hebben de vierde Opstekker van de Westereender gewonnen. Het kunstwerk werd uitgereikt door Johannes van Kammen, die bijna veertig jaar de redactie van deze krant heeft verzorgd. De Opstekker is een prijs in de vorm van een blijvend aandenken gemaakt door kunstenaar Hans Jouta uit Ferwert, onder andere bekend van het standbeeld dat hij maakte van Johan Cruijff.

Artikel gaat verder onder de foto


Fotobijschrift: In het midden het gezin Acronius met van links naar rechts Gerben, Ryanna, Marryth en Ylse omringd door kunstenaar Hans Jouta (links) en juryvoorzitter Johannes van Kammen (rechts) die de Opstekker van de Westereender elk jaar uitreikt. Foto: Marcel van Kammen

Het verhaal van Gerben en Ryanna werd door de lezers van de krant bestempeld als het meest indrukwekkende artikel van 2022. Hun 2-jarige dochtertje Fardau overleed anderhalf jaar geleden aan de gevolgen van het syndroom van Alpers, een ernstige energiestofwisselingsziekte. Ylse, hun jongste dochter, blijkt dezelfde ziekte te hebben. ,,Dizze Opstekker symbolisearet wat jimme meimeitsje en dermei wolle wy jim in hert ûnder de riem stekke. Tagelyk falt it jim te priizjen hoe’t jimme mei de situaasje omgean’’, stelt uitgever Pieter Jan Heidstra die de Opstekker vier jaar geleden in het leven heeft geroepen.

Openheid

Gerben en Ryanna waren blij met de Opstekker. ,,Net dat wy sa graach yn de belangstelling stean wolle, mar wy fine it wol belangryk om iepen te wêzen oer wat ús oerkomt. Dat makket it foar oaren ek makliker om der oer te praten. En as gesin wolle wy graach tusken de minsken bliuwe’’, zeggen Gerben en Ryanna. Het machteloze gevoel hebben ze omgezet in het voeren van actie voor de stichting Energy4All. Ze zamelden maar liefst 35.000 euro in dat gebruikt wordt om onderzoek te doen naar de ziekte. ,,Foar ús is it te let, mar wy hoopje dat we oaren helpe kinne om dit leed te besparjen.’’

Veel steun

Heel Holwerd, maar ook vrienden, familie en onbekenden steunden het jonge gezin. En datzelfde gebeurde nu met de Opstekker weer. Zelfs voor andere genomineerden van de Opstekker was het duidelijk: die ‘prijs’ moet naar het gezin Acronius. ‘Sy ha dit fertsjinne’. Kunstenaar Hans Jouta uit Ferwert maakte voor het gezin een prachtig bronzen beeld in de vorm van een ballon met onderaan een hand die het touw loslaat. Voor de uitleg van het kunstwerk en de bijzondere reactie van Gerben en Ryanna, zie de Westereender van 8 maart, de krant die in heel Noordoost-Friesland huis-aan-huis verschijnt. Zie ook www.westereender.nl