DE WESTEREEN/KOLLUM – ,,Dit is neat foar my hear, al dy kamera’s op ‘e noas’’, zegt de 31-jarige Gerard Mollema uit Kollum. Hij was de laatste weken volop in het nieuws vanwege de zogenaamde oliebollensoap. Vanwege de zondagsrust mag hij dit jaar niet op oudejaarsdag oliebollen verkopen op zijn oude vertrouwde plekje bij tuincentrum Tuin! in De Westereen. De motie van BVNL om toch een ontheffing te verlenen haalde het niet.

Het zit de 31-jarige Gerard Mollema uit Kollum de laatste jaren niet mee. ,,Der is elk jier wol wat’’, lacht Gerard. Hij blijft positief. Maar feit is dat hij de laatste jaren achtereenvolgens geplaagd wordt door corona, stijging van de prijs van de olie waarin de oliebollen worden gebakken en dit jaar moet hij op oudejaarsdag zijn oude vertrouwde plekje bij Tuin! verlaten omdat 31 december op een zondag valt.

Voor het tiende jaar staat Gerard Mollema met zijn Hollandse Gebakkraam inmiddels bij Tuincentrum Tuin! in De Westereen. Het bevalt hem prima, vaste klanten weten hem inmiddels te vinden en de samenwerking met de familie Feenstra van het tuincentrum is hartstikke goed. ,,Wy fersterkje inoar. Myn fêste klanten besykje Tuin! en minsken dy ‘t nei de krystôfdieling yn it túnsintrum west hawwe slute har besite ôf mei in pûde lekkere oaljebollen.’’

Toch komt er ook dit jaar weer een kink in de kabel. Oudejaarsdag valt namelijk op een zondag en in de gemeente Dantumadiel moeten dan alle winkels dicht. Zo ook de Hollandse Gebakkraam van Mollema. ,,Yn 2017 wie dat ek al it gefal en ik ha doe noch in petear hân mei de wethâlder, mar der wie gjin útsûndering mooglik foar in oaljebollekream. Mar wat is âldjiersdei sûnder oaljebollen?’’ Oudejaarsdag is voor Gerard de drukste en belangrijkste dag van het jaar. In de week ervoor is het ook al smoordruk. ,,Dan sliep ik net en wurkje ik stûf troch, puur op karakter. En op kofje.’’

De dag voor oudejaarsdag begint hij al om vier of vijf uur ‘s ochtends met bakken en dat gaat dag en nacht door tot 31 december 17.00 uur. Zijn familie helpt dan om de oliebollen te verkopen. In tegenstelling tot zes jaar geleden is Gerard dit jaar wél voorbereid op het feit dat oudejaarsdag op een zondag valt.

,,Ik ha no in fergunning om yn Kollum oaljebollen te ferkeapjen, want dat is in oare gemeente en dêr mei it wol op snein.’’ Gerard Mollema is die dag te vinden op het Maartensplein, vlakbij de grote parkeerplaats van Theater De Colle. Dat hij speciaal voor deze ene dag moet verkassen in die drukke tijd vindt hij jammer. ,,Eins fyn ik it net mear fan dizze tiid.’’

En zo zijn er velen met hem die zijn mening delen. Bij zijn oliebollenkraam is dit het gesprek van de dag. Klanten steunen Gerard massaal zo blijkt uit de vele reacties die hij krijgt naar aanleiding van de ‘oliebollensoap’. ,,Minsken stjoere my berjochten en sizze: meist wol by ús op it hiem hear. Dat docht my wol goed. It kin ek noch wolris drok wurde yn Kollum, want klanten sizze allegear dat se my achternei reizgje.’’ Hij kijkt er wel tegenop dat hij op de drukste dag van het jaar moet verhuizen naar Kollum. ,,It komt fêst wol goed, mar it moat wol even gebeure.’’