Vanaf woensdag 16 september kan er worden ingeschreven op de verkoop van het voormalige gemeentehuis van Kollumerland c.a.  De gemeente Noardeast-Fryslân heeft eind 2019 besloten om de ambtelijke huisvesting te centraliseren in Dokkum. Dat betekent onder andere dat het kantoor aan de Van Limburg Stirumweg 18 verkocht wordt.

De openbare verkoop betreft meer dan alleen het kantoorpand. Ook de monumentale villa ‘Westenstein’, de bijgebouwen en de gemeentewerf vallen onder de verkoop. De op het terrein staande brandweerkazerne valt niet onder de te verkopen gebouwen. Het totale te verkopen perceel is circa 2,5 ha groot.

Bij de beoordeling van de biedingen is voor de gemeente een aantal zaken van belang. In eerste instantie is dat het aantal arbeidsplaatsen dat een bedrijf heeft. Ook wordt veel belang gehecht aan het behoud van Villa Westenstein en de impact van het bedrijf op de directe omgeving. Tot slot is natuurlijk de geboden koopsom een zwaarwegende factor.

Het gebouw wordt niet in één keer opgeleverd. De gemeente heeft nog werkplekken in gebruik tot het moment dat de uitbreiding van de locatie in Dokkum gereed is. Er is bijvoorbeeld nog een loket voor burgerzaken. Ook is de raadszaal nog in gebruik net als het archief. En ook de gemeentewerf blijft nog langer als zodanig in gebruik. Daarom is de oplevering in fases.

Vanaf woensdag 16 september hebben belangstellenden vier weken de tijd om in te schrijven op de verkoop. Vanaf die datum staan de inschrijfformulieren en meer informatie over de voorwaarden op de website van de gemeente Noardeast-Fryslân. Na de genoemde vier weken worden de inschrijvingen beoordeeld. Het resultaat wordt voorgelegd aan het gemeentebestuur. Bij een akkoord en als er verder geen (gegronde) bezwaren binnenkomen kan de koop gegund worden.