De Friese zorginstellingen zijn een gezamenlijke campagne begonnen voor het werven van medewerkers voor de zorg. Dit is absoluut nodig omdat er door het coronavirus een groot tekort is aan zorgpersoneel. De oproep geldt voor mensen die niet (meer) werkzaam zijn in de zorg en ook mensen zonder ervaring in de zorg. Aanmelden kan via www.extrahandenvoordezorg.nl.

De ouderen-, gehandicapten- en thuiszorgorganisaties in Friesland hebben het in deze tweede coronagolf extra druk. Zorgpersoneel blijft huis bij klachten, moet thuis de testuitslag afwachten of kan door besmetting niet aan het werk. “We hebben echt heel hard extra handen nodig om goede zorg te kunnen blijven leveren”, zegt Jan Beuving, crisiscoördinator Niet Acute Zorg van de Veiligheidsregio Fryslân. Beuving geeft aan dat het aantal aanmeldingen op www.extrahandenvoordezorg.nl lager is dan in het voorjaar. Extra Handen voor de Zorg is een breed samenwerkingsverband van de werkgeversorganisaties dat tijdens de eerste coronagolf werd opgezet om medewerkers te trekken. “En juist nu, in deze tweede golf die langer duurt, hebben we meer mensen nodig.”

Campagne met een Fries tintje

Om die reden hebben de Friese zorginstellingen nu zelf de handen ineengeslagen. “We zijn een gezamenlijke campagne begonnen om extra hulp voor de Friese zorgorganisaties te werven”, vertelt Martin Kirchner, bestuurder bij ouderenorganisatie Noorderbreedte. “Daarmee roepen we burgers van Friesland op om ons én alle andere zorgorganisaties in onze provincie te helpen deze zware periode door te komen. We verspreiden onze oproep via advertenties en social media. We hopen dat we daarmee zoveel mogelijk mensen bereiken. Iedereen die zich tijdelijk wil inzetten, is meer dan welkom. Ook oud zorgmedewerkers met een verlopen BIG-registratie kunnen we goed gebruiken. ”

In de zorg werken is ook gewoon heel leuk

Hulp is de komende tijd hard nodig om goede zorg te blijven leveren. Bert Bokma, namens De Friesland voorzitter van het Ronaz; “In Friesland zijn we van het aanpakken en elkaar vanuit de mienskip gedachte helpen. Dat is mooi en gaat ons vast helpen dit op te lossen. Daarnaast is het werk in de zorg ook gewoon heel erg leuk. Heb je geen ervaring in de zorg of heb je er al een tijd niet gewerkt dan is dit een mooie manier om te proeven hoe leuk je het vindt. Omdat er ook op de langere termijn extra mensen nodig zijn, is dit misschien een mooie opstap naar een langere carrière in de zorg.”

Druk op zorg neemt toe

Bij het speciale coronacentrum Anna Schotanus van Alliade merken ze dat er nog steeds elke dag patiënten bij komen. “Ook op dit gebied werken we samen”, legt Janine Meins uit, HR-directeur bij Alliade. “Zorginstellingen in Friesland leveren hier zorgpersoneel voor aan. Die medewerkers zijn daardoor niet inzetbaar binnen de eigen organisatie. De druk wordt aan alle kanten alleen maar groter. Met onze wervingscampagne hopen we ons goed voor te kunnen bereiden op de komende maanden. Want de verwachting is dat de druk op de zorg de komende periode nog groter wordt.”

Meld je aan!
Op dit moment hebben zich ongeveer tweehonderd mensen in Friesland gemeld bij
www.extrahandenvoordezorg.nl. Mensen zonder ervaring en oud-zorgmedewerkers die tijdelijk inzetbaar zijn, kunnen zich aanmelden via deze website. Er wordt dan direct gekeken waar iemand kan worden ingezet. De wervingscampagne is een initiatief van alle zorginstellingen in Friesland.