KOLLUMERZWAAG – Als je de jeugd als norm neemt dan kun je zonder overdrijving zeggen dat voetbalclub Friese Boys uit Kollumerzwaag volop in bloei staat. Alle jeugdcategorieën vind je in een team terug op het veld bij de zaterdagclub die op 1 augustus 1947 werd opgericht. Een verjaardag van 75 jaar dus die het hele jaar zal worden gevierd. Met op de slotdag van 1 juli 2023 artiest Gaatze Bosma in de feesttent.

Lees verder onder de foto.

Omkijken naar eigen verleden met een wakend oog voor de toekomst, dan kun je bijna niet om Jan Kempenaar heen. De zogenaamde wall of fame met oude foto’s is tegenwoordig een gangbare manier om dat verleden te eren. Een foto van Kempenaar met de beker omhoog vertelt dat hij 25 jaar geleden een van de dragende spelers was en kampioen werd met Friese Boys in de derde klas en zou promoveren naar de tweede klas. Met spits Kempenaar die in totaal 160 maal doel trof en alleen Ronald Nauta boven zich moet dulden met 176 doelpunten.

De in 1967 geboren Jan Kempenaar speelde van zijn zestiende tot zijn 37ste in het eerste elftal. Hij was spits en maakte dus de promotie in 1997 – 1998 mee van de derde klas naar de tweede klas mee. Naast die andere promotie naar de tweede klas eind jaren zeventig één van de twee sportieve hoogtepunten van de club die nu in de vierde klas bivakkeert.

Nog altijd kan Kempenaar niet gauw genoeg krijgen van voetbal. ,,De televyzje thús stiet altiten op fuotbal.’’ Zelfs de ontmoeting met zijn echtgenote Tina had met voetbal te maken. Zij is de dochter van de toenmalige trainer Piet Bosma, ooit als voetballer de technische middenvelder van VVT dat toen op het hoogste niveau speelde.

In zekere zin zou je Kempenaar een rolmodel kunnen noemen die goud waard is voor een voetbalclub. Een man die zich er van bewust is dat andere vrijwilligers en bestuursleden het ooit mogelijk maakten dat hij kon voetballen.

Dus wilde de nu nog altijd spelende Kempenaar iets terug doen voor de club. Als leider, als penningmeester en tegenwoordig ook als vicevoorzitter.

Kempenaar is een ondernemende man met een uiterst praktische instelling. Twintig jaar geleden werd hij mede-eigenaar van Houthandel J. Barkmeijer BV in Kollum en dat bedrijf is tevens een van de sponsors van de voetbalclub. ,,As der in probleem is dan wol ik dat fuort oplosse, dat is miskien wol de ûndernimmer yn my. Problemen moatte je net foar je út skowe nei oare wike of de folgjende fergadering.’’

Het is in ieder geval een eigenschap waar de club veel baat bij heeft gehad en nog heeft, ,,Der sitte wol mear ûndernimmers yn it bestjoer en dat skilt neffens my toch. Tinke yn oplossingen, sa sizze se dan, mar dat is ek sa.’’ Bijvoorbeeld: hoe til je Friese Boys naar een hoger plan en dat betekent in de actualiteit van afgelopen jaar: hoe zorg je er voor dat het eerste elftal niet ‘afdaalt’ naar de vijfde klas. Met als belangrijkste doelstelling binnen een paar jaar een solide derdeklasser te worden met de eigen jeugd als basis.

,,As foetballer wie ik altiten al superfanatyk, as leider by it earste wie ik dat ek. Betiden fyn ik de ynstelling fan no wolris wat te maklik, te maklik in trening ôfsizze en yn it fjild mocht it ek wol wat fanatiker.’’ Misschien is het wel de moderne tijd, en Kempenaar erkent dat hier niet zo veel aan te doen valt. Maar je kunt als club wel een beleidsplan opstellen om de vereniging een gestructureerde basis te geven.
,,Fiif jier lyn ha wy in Technische Commissie (TC) yn it libben roppen en in beliedsplan makke. Elke jeugdploech hat in gediplomearde trener fan eigen feriening. En wy ha in Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) en dat is Henk de Boer dy’t hjir earder ek twa kear trener west is.

hat in gediplomearde trener fan eigen feriening. En wy ha in Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) en dat is Henk de Boer dy’t hjir earder ek twa kear trener west is. Wy ha der net in datum oan koppele, mar je kinne yn de earste seleksje al sjen dat wy in soad eigen jeugd ha.’’ Met een gemiddelde leeftijd van 22 of 23 jaar kun je rustig stellen dat het toekomstbestendig is met de kanttekening van Kempenaar: ,,Ik tink dat in tal spilers noch even de tiid ha moatte om te groeien, om tak-
tys te groeien, je moatte taktys no noch te folle útlizze, soks moatte je leare.’’

Met Ayelt van Zuiden uit Balk als de toch wel verrassende opvolger van trainer Martin Brandsma die na drie jaar de ambitie heeft het hogerop te proberen. Van Zuiden is een verhaal apart, 37 jaar, vrijgezel en ,,Hy wist alles fan de klup doe’t wy in gesprek mei him hienen en hy woe wolris oan de slach yn de Wâlden.’’ De brug tussen Balk en Kollumerzwaag werd mede gebouwd door de voormalige keeper van SC Cambuur Ale Geert de Vries, ooit begonnen bij Friese Boys, en die tegenwoordig in Balk woont.

En zo wil Friese Boys na 75 jaar nog altijd een club zijn die op termijn streeft naar de derde klas. Met als basis de eigen jeugd. En met de steun van zo’n honderd man publiek. Een echte ‘doarpsklup’ met leden als bijvoorbeeld Reinder Bosma. ,,Wy ha it seis-metergebied op ‘e nij ynsiedde. Reinder hat wiken lang elke dei twintich giters mei wetter der oer hinne brocht.’’ In principe leden dus die met hartstocht op symbolische wijze Friese Boys levensvatbaar houden en op een beleidsmatig niveau wordt bewaakt door clubman Jan Kempenaar.