DE WESTEREEN – Als jongen was hij altijd al hutten aan het bouwen, nu maakt hij de mooiste huizen. Yde van der Heide (34) uit De Westereen heeft sinds 2014 een eigen timmerbedrijf. Tot voor kort werkte hij samen met een dorpsgenoot, maar nu vond hij het tijd om helemaal op eigen benen te staan.

Lees verder onder de foto.

Het timmeren heeft hij niet van een vreemde. Zijn vader was eveneens timmerman en al snel was duidelijk dat Yde het talent van zijn vader geerfd had. Nadat hij was opgeleid tot timmerman was er echter weinig werk te vinden dus besloot Yde eerst in het leger te gaan. Na tweeëneenhalf jaar kroop het bloed waar het niet gaan kon en ging hij bij Nolten & Dijkstra Bouw in Feanwâlden aan de slag. Dat bedrijf ging echter failliet en na de doorstart voelde Yde zich daar niet meer op zijn plek. ,,Ik hie altyd al yn ‘e holle om foar mysels te begjinnen, mar om dy stap te setten, dat dochst net samar.’’ In zijn vrije tijd kreeg hij echter steeds meer vraag voor klussen. Zelfs zoveel dat hij op een gegeven moment de knoop doorhakte en voor zichzelf begon.

Zelfgebouwd huis
In de tijd dat Yde zelfstandig ondernemer is heeft hij al heel wat woningen gebouwd. Meestal in de Westereen, maar ook in Ternaard, Burgum en Wyns. ,,As ik

troch De Westereen ryd sjoch ik allegear wenningen dy’t we bout ha. Dêr lûkt it each altyd hinne. It is moai om te sjen hoe’t alles kloppet neffens de tekeningen fan it begjin’’, vertelt Yde. Over drukte heeft hij niet te klagen. ,,Ik kom de Westereen hast net út’’, lacht hij. Hij is blij dat hij de stap gezet heeft om voor zichzelf te beginnen. Vooral nu hij en zijn vrouw twee kinderen hebben van vier en acht jaar. ,,As myn frou oan it wurk moat bring ik de bern earst nei skoalle en begjin ik in oerke letter. As eigen baas ha ik alle frijheid.’’ Sinds twee jaar woont het gezin aan de Margryt in een – hoe kan het ook anders – zelfgebouwd huis. De twee hebben het uitzicht op hun oude woning die Yde ook zelf gebouwd heeft. ,,Hjir ha ik mear rûmte en myn eigen wurkpleats. Ik meitsje soms hiele bouwurken klear sadat we it yn ien dei delsette kinne.’’

Meedenken met de klant
Naast het bouwen van woningen doet Yde van der Heide nog veel meer. Van het maken van een aanbouw tot

het plaatsen van een nieuwe dakkapel. Ook is de nieuwe loods van Visser Woninginrichting van zijn hand en dat geldt ook voor de nieuwbouw van de Bonte Hont in Dokkum. Yde vindt het daarbij belangrijk om met de klanten mee te denken. ,,Út myn ûnderfining wei wit ik dat it soms better oars kin. Klanten binne dan bliid dat ik it mei harren oerlis. En ik wurkje mei goed boumateriaal, dat fyn ik belangryk.’’ Het voordeel dat de timmerman uit De Westereen met veel andere vakmensen samenwerkt is dat hij alles kan regelen van installatiewerk tot dakpannen – zonder dat de klant daar werk van heeft. Yde van der Heide gaat elke dag nog fluitend naar zijn werk. ,,Gjin dei is itselde, ik ha elke dei wêr wat oars by de ein en de dagen fljogge om. Myn wurk is myn hobby en ik fyn it prachtich. Foaral as it slagget en it slagget eins altyd, want oeral is in oplossing foar.’’