DE WESTEREEN – Voor de zon hoeven Westereenders niet meer ver te reizen. Sinds 28 februari heeft de 27-jarige Andries Visser uit De Westereen zijn eigen Zonnestudio aan de Fogelsang 69 geopend. Zijn zus, Katrien de Roos (34), is samen met Rienkje de Bruin het gezicht van de Zonnestudio. Meteen vanaf het begin is het al druk. ,,It giet hartstikke moai’’, zeggen broer en zus.

,,In protte minsken út dizze regio binne best wol idel’’, zegt Katrien terwijl ze bij de balie van de vernieuwde Zonnestudio staat. Hoe ze op het idee zijn gekomen om een Zonnestudio te beginnen? ,,Simpelwei omdat in mooglikheid foar in sinnebankkuer hjir noch net is’’, vertelt Andries die in het dagelijks leven kraanmachinist is. Hij toverde de ruimte in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Fogelsang om tot een prachtige zaak met vier verschillende zonnebanken. ,,Wy ha foar elk hûdtype in passende bank en produkt’’, licht Katrien toe. Zij vindt het belangrijk dat mensen op een veilige manier hun zomerse kleurtje het hele jaar kunnen behouden. De moderne studio beschikt over de nieuwste zonnebanken die zijn ontworpen om een mooie, natuurlijke kleur te geven zonder dat mensen zich zorgen hoeven te maken over schadelijke UV-straling. ,,Allinnich foar minsken mei hûdkanker of minsken dy ‘t in bepaald soart medisinen brûke is de sinnebank net geskikt.’’

Officiële opening
Dat het meteen al zo druk zou worden in de studio hadden Andries en Katrien niet verwacht. De officiële opening moet zelfs nog komen. Wat de initiatiefnemers vooral merken is dat mensen het fijn vinden dat ze nu niet helemaal naar Leeuwarden hoeven te rijden. ,,Boppedat is de sfear hjir gemoedlik en kinne klanten foar de doar parkearje. Guon meitsje der ek in leuk mem-dochter útstapke fan. It is in hearlike manier fan ûntspannen. Sa binne der ek minsken mei in burn-out dy’t hjir komme.’’ Wat mensen momenteel misschien nog wel het meeste naar de zonnestudio trekt is de behoefte aan de zon. In de Zonnestudio kom je meteen al in de zonnige sfeer door de verschillende zonnebrandproducten die er in de kast opgesteld staan. ,,Foar alle hûdtypen ha wy in passend produkt. Dy binne fersoargjend, beskermjend en se rûke ek noch lekker.’’

Cupping en massages
De Zonnestudio is vijf dagen per week open, van dinsdag tot en met zaterdag, meer dan 42 uur per week. Om teleurstelling te voorkomen is reserveren nodig. Bij een abonnement (10x) krijgen klanten tien procent korting. De laatste kamer naast de zonnebanken is een massagesalon, Cupping B Grietje genaamd, van Grietje Bakker. Dit is een mooie aanvulling voor de liefhebbers. Zelf hebben Katrien en Andries ook nog wel plannen voor uitbreiding van hun zonnestudio op schoonheidsgebied, maar daar komen ze nog op terug. Eerst maken ze zich op voor de opening en open dag. ,,Dy stiet pland foar 1 july. Elkenien is dan wolkom om lâns te kommen.’’

Meer informatie of reserveren: www.zonnestudiodewestereen.nl of via whatsapp 06-34637337.