DOKKUM – Op 27 maart 2021 beginnerscursus hardlopen in Dokkum bij LGR Hugo Veenker. Onder leiding van hoofdtrainer Hugo Veenker zullen ook dit voorjaar de lopers in 6 weken tijd de grondbeginselen van het hardlopen bijgebracht worden.

Naast deze trainingen krijgen de deel- nemers ook antwoorden op vragen die er zijn rondom hardlopen, voeding, schoeisel en kleding. Goede en vooral bij je passende hardloopschoenen zijn heel belangrijk, ga voor advies naar Intersport Dokkum of Drachten, geef aan dat u bij ons de cursus volgt en u ontvangt 10 % korting op uw hardloopschoenen. De cursus wordt na 6 weken in Dokkum af- gesloten, waar speciaal een 3 km wordt uitgezet voor de deelnemers.

U krijgt 2 x per week een gezamenlijke training aangeboden in Dokkum.

Op zaterdagochtend en woensdagavond is er de mogelijkheid zijn om onder leiding van een gediplomeerd trainer te trainen. Starten in de Westereen en Oosternijkerk is ook een mogelijkheid, vraag naar de mogelijkheden via info@ lopenmethugo.nl Wij werken in Dok- kum met een opbouwschema wat door

Hugo is ontwikkeld en wat tot nu toe hele goede resultaten heeft opgeleverd info : Hugo Veenker, info@lopenme- thugo.nl, 0511-424317 of 06-38220546

In de week van 5 t/m 9 april zal op de basisscholen in Dantumadiel en Noar- deast-Fryslan, 

die aangegeven hebben deel te nemen, de LOPENmetHUGO KidsRun plaats, dit is de

KidsRun, die altijd bij de Dokkum Bonifatiusloop is , maar die nu even op een andere ma- nier gaat, de reden zal u bekend zijn. Zo ook kan er tussen 10 en 17 april 2021 deel worden genomen aan de Virtuality Dokkum Bonifatiusloop, zie hiervoor www.bonifatiusloop.nl

Zo proberen we iedereen in beweging te houden !!

Zie voor alle info op www.lopenmethugo.nl