Dantumadiel investeert in gezonde jeugd

Wethouder Gerben Wiersma tekent JOGG-overeenkomst

Wethouder Gerben Wiersma heeft op donderdag 25 maart met een handtekening ervoor gezorgd dat Dantumadiel nu een JOGG-gemeente is. JOGG, gezonde jeugd, gezonde toekomst,  is een lokale aanpak waarbij niet alleen ouders en gezondheidsprofessionals investeren in een gezonde leefstijl van de kinderen, maar bijvoorbeeld ook winkeliers, bedrijven, scholen en de gemeente zelf. En dat is belangrijk want gezonde en vitale mensen hebben veelal een betere kwaliteit van leven, kunnen beter voor zichzelf zorgen en doen minder een beroep op zorg.

JOGG sluit aan bij het gemeentelijk gezondheidsbeleid en het Sportakkoord

Gemeente Dantumadiel wil het de inwoners gemakkelijker maken om gezond te leven.

Een gezonde leefstijl moet tenslotte een logische keuze zijn. Daarom sluit JOGG goed aan bij het gezondheidsbeleid van de gemeente. Ook sluit het goed aan bij het Sportakkoord ‘Samen actief naar gezondheid’. Bewegen, sporten, voeding, armoede en eenzaamheid zijn de onderwerpen die hierbij horen. Voor zowel jong als oud. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om te blijven werken aan hun gezondheid. ‘Samen actief naar gezondheid’ is de springplank om hiermee aan de slag te gaan.

“As gemeente fine we it wichtich dat we mei-inoar fit bliuwe. Dêrom bin ik bliid dat we no in JOGG-gemeente binne. Want it JOGG ferbynt minsken!”, aldus wethouder Gerben Wiersma.

Friese gemeenten spannen zich samen in

Om deze aanpak nog meer te versterken, is besloten om dit provinciaal een boost te geven. Het gros van de Friese gemeenten spannen zich tegelijkertijd in om de JOGG-aanpak tot een succes te maken. Daarbij wordt opgedane kennis en ervaring provinciaal met elkaar gedeeld in het Friese samenwerkingsplatform Nuchter over Gewicht.

Foto: wethouder Gerben Wiersma op het sportveld van De Westereen.

Fotograaf: Gemeente Dantumadiel

EINDE PERSBERICHT

Nadere informatie bij Team Communicatie

tel. (0519) 29 88 88, e-mail: info@noardeast-fryslan.nl