DE WESTEREEN – Eelke van der Heide (61) is 33 jaar badmeester geweest in zwembad De Frosk en heeft goede herinneringen aan het zwembad in De Westereen. Hij vindt het dan ook erg jammer dat De Frosk tegen de vlakte gaat. ,,Skânde dat der no gjin swimbad mear yn dizze omjouwing is.’’

Lees verder onder de foto.

Eelke is altijd al een zwemliefhebber geweest. Van zijn ouders moest hij jong op zwemles, want ze woonden naast de brug aan de Swemmer in De Westereen. ,,Wy moasten earst it swimdiploma ha, want dan koene we fiskje en mei in boatsje farre.’’ De Frosk was er in die tijd nog niet, dus hij leerde zwemmen bij de Nije Sanjes, het buitenzwembad in Feanwâlden.
Dit zwembad werd begin jaren ’90 gesloten en heeft inmiddels plaatsgemaakt voor Sanjes Safari. ,,Ik ha dêr faak oan it wedstrydswimmen west, by de ZPD. Ik wie altyd oan it swimmen, wy wennen hast yn it swimbad. Sa krige ik ek fakansjewurk by it swimbad en fan it ien kaam it oar’’, vertelt Eelke. Na de Mavo wilde hij eigenlijk naar het CIOS, want hij wilde gymnastiekmeester worden. Maar toen ze hem vroegen ‘wolsto ek yn de Frosk oan it wurk’, liet hij deze kans niet schieten.

Beweegbare bodem
Als jongen van 17 jaar was Eelke bij de opening van de Frosk aanwezig. Schoolkinderen mochten de vlag hijsen en de nationale zwemploeg kwam langs om het zwembad in te wijden. ,,It wie in hiel modern swimbad mei beweechbere bodem, dat seachsto nergens’’, vertelt Eelke. Hij begon met schoonmaaken kassièrewerkzaamheden, maar al snel haalde hij zijn diploma voor zwemonderwijzer. Dat was in een tijd dat schoolzwemmen nog heel normaal was. ,,Hiel wat bern ha hjir mei skoalswimmen it swimmen leard. Ik fyn dat ek hiel belangryk, foaral yn sa’n wetterrike omjouwing’’, stelt de voormalig badmeester. Hij heeft nog altijd goede herinneringen aan zijn baan als badmeester. Het zwembad hoorde bij Eelke, zoals Eelke bij het zwembad hoorde. ,,Wy hienen der alles foar oer om it sa goed mooglik draaie te litten. We ha hjir ek wol Fryske Kampioenskippen en Triatlons organisearre, in prachtige tiid.’’

Toch nog gymnastiekmeester
Dat de gemeente Dantumadiel in 2010 bekendmaakte het zwembad om financiële redenen te willen sluiten kwam voor het personeel als een hele klap. Toevallig was Eelke toen al bezig met een cursus SPW. ,,Ik hie al sa lang badmeester west en wie ta oan wat oars’’, zo legt hij uit. Eigenlijk wilde hij altijd nog wel voor de klas staan, maar daar had hij de juiste papieren niet voor. Daarom besloot hij alsnog de PABO af te ronden, waar ook het Bewegingsonderwijs een onderdeel van was. Uiteindelijk is Eelke van der Heide toch nog gymnastiekmeester geworden, het beroep waar hij als jongen al van droomde. Sinds 2011 is hij vakleerkracht en buurtsportcoach van de gemeente en geeft hij onder andere les aan schoolkinderen in de Sikkemahal, scheef tegenover het voormalige zwembad De Frosk. ,,Ik bin krekt op ‘e tiid fuort gien. De ConeGroep hat it swimbad earst noch oernaam, mar dêr hie ik fuort al gjin fertrouwen in.’’ Zijn voorgevoel klopte, want in 2016 ging het zwembad alsnog failliet.

Nu staat Eelke van der Heide in het dorp bij de kinderen bekend als meester Eelke. Maar voor de meeste mensen zal hij altijd badmeester Eelke blijven.

Voormalig zwembad De Frosk tegen de vlakte

Zes jaar na het faillissement gaat aannemer TN Slopen & Saneren uit Scharsterbrug het voormalige zwembad De Frosk in De Westereen slopen. Wethouder Gerben Wiersma: ,,It hat hiel wat fuotten yn ‘e ierde hân, mar wy binne bliid dat we no los kinne. Alle Westereenders wachtsje hjir op.”

Tennisvereniging De Westereen maakte nog gebruik van de kleedruimtes van het voormalige zwembad. De raad van Dantumadiel heeft besloten 60.000 euro bij te dragen aan de bouw van nieuwe ruimtes.

Voor het terrein van De Frosk zijn er woningbouwplannen. ,,Der komme wenten foar minsken mei in lytse beurs en foar senioaren.”

Dinsdag 7 juni is de aannemer begonnen met het verwijderen van het asbest. Vanaf maandag 13 juni wordt het complex gesloopt. Omwonenden ontvangen hierover een brief.