De Wingerd gaat voor maximaal 5 jaar een deel van de leerlingen huisvesten op de begane grond van de voormalige MAVO De Saad in Damwâld. Dit heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Dantumadiel op dinsdag 7 juli jl. besloten. Ongeveer 110 leerlingen van De Wingerd worden daarmee gehuisvest in het gebouw De Saad.

Directeur van De Wingerd Jan Toonstra is blij met het besluit van de gemeente. “De tijdelijke uitbreiding op eigen terrein, die de school tot half april aan het organiseren was, dreigde vanwege nog steeds groeiende leerlingenaantallen ruimtelijk niet te voldoen. In de voormalige MAVO heeft de school genoeg ruimte om bijna alle VSO leerlingen te huisvesten. Vijf VSO groepen blijven op locatie de Klimmer, dit zijn groepen die extra begeleiding en zorg nodig hebben”.

Ook wethouder van onderwijs Gerben Wiersma is blij met dit besluit. Hij ziet het gebruik van gebouw De Saad voor het huisvesten van de leerlingen van de Wingerd als een mooie kans om deze bijzondere groep leerlingen midden in het dorp te huisvesten, om ze letterlijk “een plek midden in de maatschappij te geven”.

De komende periode zal de gemeente een visie vormen om definitief een goede invulling te geven aan deze centrale hoek in Damwâld. Bij het vormen van deze visie wordt de Wingerd meegenomen.

De bovenverdieping van de Saad wordt niet gebruikt door VSO de Wingerd.