Rombout de Wit is per 15 augustus benoemd tot bestuurder van het Lauwers College met scholen voor vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium in Buitenpost, Grijpskerk en Kollum. De Raad van Toezicht heeft in hem de juiste persoon gevonden om de ingezette koers van het Lauwers College met gepersonaliseerd leren en aandacht voor actuele thema’s als sterk techniek onderwijs verder uit te bouwen en vorm te geven.

In de afgelopen maanden heeft Sjoerd de Jong (directeur van de locaties in Grijpskerk en Kollum) na het vertrek van Gerard Janze in mei dit jaar de bestuursfunctie op uitstekende wijze waargenomen, waarmee de continuïteit van de organisatie en het onderwijs werd gewaarborgd.

Maatwerk en techniek

Rombout de Wit heeft een brede en jarenlange ervaring als bestuurder in onderwijs(advies) en de zakelijke dienstverlening. Als bestuurder van branchevereniging EDventure” en directeur van Onderwijszorg Nederland (ONL) in Den Haag is hij nauw betrokken geweest bij vernieuwende ontwikkelingen op het gebied van dyslexiezorg, hoogbegaafdheid en ‘wetenschap en techniek’. In de Friese Gemeenten Opsterland en de Stellingwerven heeft hij zich als voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Comprix met 40 scholen voor primair onderwijs ingespannen voor de samenwerking/fusie tussen openbaar en christelijk onderwijs als antwoord op de teruglopende leerlingaantallen ten gevolge van de demografische krimp in onze provincie.

Ambities realiseren

Het Lauwers College is dan ook verheugd om in de persoon van Rombout de Wit een stevige bestuurder aan te stellen. “Wij zijn ervan overtuigd dat we met de benoeming van Rombout onze ambities kunnen realiseren en de hoge kwaliteit van het middelbaar onderwijs voor de bewoners in Noordoost-Friesland en Noordwest-Groningen kunnen versterken” aldus Kees ten Cate, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Lauwers College. “In de persoon van Rombout hebben we de ideale combinatie van resultaatgerichtheid en kwaliteit met oog voor de leerlingen, ouders, docenten en ondersteunend personeel gevonden. En dat is exact wat we nodig hebben voor onze toekomst.”