Verschillende burgerinitiatieven ontvangen een bijdrage uit het gemeentelijke fonds ‘It is oan jo’. Met het fonds ‘It is oan jo’ ondersteunt de gemeente Dantumadiel ideeën van buurten, dorpen of andere groepen inwoners die hun leefomgeving willen verbeteren, beheren en onderhouden. Bijvoorbeeld speelveldjes, groenstroken, straten en pleintjes. Maar ook op het gebied van zorg en ondersteuning zijn ideeën welkom. Inwoners weten vaak zelf het beste wat nodig is in hun buurt en wat er beter of mooier kan. De volgende burgerinitiatieven kunnen rekenen op een bijdrage:

 • Herinrichting Skatepark Feanwâlden
  De herinrichting van Skatepark Feanwâlden. Een groep van ongeveer 30 jongeren maakt intensief gebruik van het skatepark in Feanwâlden. Dit skatepark is verouderd en wordt door de de jongeren zelf opgeknapt. De jongeren ontvangen hiervoor een bijdrage van € 2900,-.
 • Korfbalpalen Broeksterwâld
  Dorpbelang Broeksterwâld wil graag een voorziening realiseren voor de jeugd door het plaatsen van Korfbalpalen. Voor dit project is € 450,- beschikbaar gesteld.
 • Borden Historische geschiedenis Geastmer bosk
  De werkgroep Geastmer Bosk wil het bos weer toegankelijk te maken voor recreatie met daarin aandacht voor natuur en historie. De informatieborden over de historie zijn aan vervanging toe. Voor het vervangen van deze borden ontvangt de werkgroep een bijdrage van €750,- euro.
 • Plan X Feanwâlden
  In Feanwâlden is in 2019 een succesvolle formule gevonden voor het onderling verdelen van beschikbare middelen voor leefbaarheid. Initiatiefnemers presenteren hun plannen aan elkaar en kunnen een waarde toekennen aan deze plannen. Door onderlinge samenwerking kan deze waarde worden vermeerderd. Plan X levert veel op in het kader van leefbaarheid. Dit project ontvangt een bijdrage van € 2.500,-.
 • Onderhoud Halepaadroute
  Een deel van de Halepaadroute is aan onderhoud toe. Daarom heeft een groep inwoners de aanvraag ingediend zodat zij dit deel van de route weer strak en met een goede afwatering goed begaanbaar kunnen maken. De halepaadroute is een verbindingspad tussen oude halepaden van vroeger. Halepaden waren korte routes naar de kerken, scholen en winkels in de tijd dat er nog weinig auto’s en fietsen waren. De paden lopen bijna allemaal over particuliere grond, over erven en door weilanden. De paden worden veel gebruikt door wandelaars, fietsers, kerkgangers en aanwonenden. Voor dit initiatief is € 500,- beschikbaar gesteld.

Nieuwe aanvragen
Uit het fonds is jaarlijks ongeveer € 16.000 ,- beschikbaar voor kleine leefbaarheidsinitiatieven die voldoen aan de algemene subsidie verordening en aan de criteria van het fonds. Een initiatief moet altijd voldoen aan een grote mate van zelfredzaamheid, zelfwerkzaamheid en draagvlak. Voorwaarde is ook dat er geen ander beleid is waaruit het initiatief een bijdrage van de gemeente kan verwachten.
Nieuwe aanvragen kunnen weer worden ingediend. Jaarlijks worden in april en oktober alle ingediende initiatieven beoordeeld. Kijk voor meer informatie op https://www.dantumadiel.frl/goed-idee-it-oan-jo