KOLLUMERZWAAG – ‘Och hé, de hele familie.’ De verbazing viel van het gezicht van Andries Poelstra te lezen, toen hij vorige maand door muziekvereniging Westersweach tot Lid van Verdienste werd benoemd.

Een benoeming die hij zeker verdient, was de algemene opvatting van de vereniging. Poelstra is meer dan zestig jaar actief geweest in de muziek en was jarenlang de drijvende factor achter cmv Harmonia in zijn woonplaats De Westereen. Een vereniging die enkele jaren geleden samenging met Juliana uit Kollumerzwaag. Ook na de fusie bleef zijn betrokkenheid bij de vereniging en bij de muziek.

Wie kent hem niet? Andries Poelstra, jarenlang actief in de muziek maar ook bijzonder betrokken bij zijn vereniging. Een beetje “zijn vereniging” is hierbij zeker gepast, zijn inzet was enorm, op alle fronten stond hij klaar. De handen uit de mouw steken met de verbouwing van het clubgebouw, acties organiseren, zoals oud ijzer inzamelen, maar ook festivals organiseren. Poelstra was erbij, waarbij hij er steeds weer in slaagde alle gezichten de juiste kant op te krijgen. ‘Ik heb het niet alleen gedaan, er zijn jaren geweest dat ik eigenlijk weinig deed, omdat ik het te druk had met mijn werk. We stonden en staan er nog steeds met zijn allen voor. Dat vind ik het mooie.

Natuurlijk heb ik de meeste aandacht en tijd besteed aan Harmonia, daar ben ik tenslotte jarenlang betrokken lid van geweest. Je ziet de teloorgang van de vereniging, en ik had er in eer- ste instantie moeite mee om samen te gaan. Logisch toch? Ik was meer dan vijftig jaar bij Harmonia. Toen we het moeilijke besluit hadden genomen om te fuseren, heb ik mij met net zo veel liefde en passie ingezet voor Westersweach. Het gaat tenslotte om de muziek en als ik nu naar de vereniging kijk, dan denk ik, het is goed.’

Woorden, die door voorzitter Jantsje Feenstra-Kloppenburg tijdens de feestelijke avond in het muziekgebouw De Rank beaamd worden, als ze een zeer verraste Poelstra toespreekt, nadat de vereniging op de groepsfoto is gekomen.

‘We zijn enorm blij dat we u als eerste Lid van Verdienste van Westersweach mogen verwelkomen. Ik zie dat u dit totaal niet had verwacht. Andries, u hebt altijd voor de muziek klaar gestaan, van acties om oud ijzer op te halen, vrijwilligers zoeken, tot geld ophalen van de donateurs.

U vormde en vormt nog steeds een belangrijke schakel binnen onze vereniging. Bestuurlijk bent u zowel voorzitter als secretaris geweest, nu bekleedt u geen

functie meer, maar blijft nauw betrokken en voor zover het kan ook actief als vrijwilliger.’

‘Ik herinner mij nog dat er zo’n 65 jaar geleden een muziekkorps speelde op de Lange Reed in De Westereen, waar ik toen woonde.

Ik wou dat ook. Ik heb mij toen aan- gemeld en kreeg een instrument van de vereniging. Muzikaal hoefde je niet te zijn, de eisen waren niet zo hoog. Ik kreeg les van Alle Baker en bakker Tadema in de bakkerij. Je moest een gulden contributie in de maand betalen, best een groot bedrag eigenlijk toen.

Met Theunes Brouwer heb ik de vereniging, die een paar jaar slapende was, een aantal jaren in leven gehouden. Als je dan nu ziet wat er staat ben ik daar trots op, blij mee. Mensen kunnen nu weer spelen, maar eigenlijk vind ik het toch te veel eer. Ik heb ook jaren heel weinig gedaan. Wat ik wel heel mooi vind, is dat mijn vrouw erin betrokken is, zij heeft mij altijd enorm ondersteunt en gestimuleerd, want ik ben toch veel avonden voor de vereniging bezig geweest,’ besluit Poelstra, waarna hij zijn instrument ter hand neemt en het repeteren begint, oefening baart tenslotte kunst.