DRIEZUM – Koninklijke Damstra Installatietechniek is een ervaren en betrouwbare vakspecialist. “Comfortabel wonen, werken en leven in een duurzaam klimaat van licht, lucht, water en warmte”, is de stelling van het bedrijf. Damstra wil zich nog meer gaan richten op bovenstaande stelling.

Bedrijfsleider Dirk Jacob Visser: ‘Wij bieden duurzame maatwerkoplossingen voor zakelijke en particuliere klanten tijdens renovatie-, verbouw- of nieuwbouwprojecten. Wij zijn gefocust op kwaliteit, energiebesparing en bedrijfszekerheid, waarbij innovatief denken diep verweven is met onze identiteit. Samen met klanten tot een ideale, passende oplossing komen, is ons streven.’

Damstra is zonder twijfel een van de toonaangevende installatiebedrijven in geheel Noord-Nederland, maar wellicht nog verder. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een grote ervaring en expertise opgebouwd door de realisatie van diverse grote en kleinere projecten. Visser: ‘Persoonlijk vind ik het een enorm stuk kracht van Damstra, dat we er niet alleen zijn voor de bedrijfsmatige klant, maar juist ook voor de particulier. De grote kennis en ervaring die wij in huis hebben, is voor iedereen bereikbaar. We denken in oplossingen, wat vaak tijd en dus geld bespaart. Het gaat bij ons niet alleen om kwaliteit (dat is een voor- waarde), maar het gaat ook om innovatief denken, energiebesparing en zekerheid. Meedenken met de klant, nauw overleg en een goede inventarisatie van de eisen van de opdrachtgevers, zijn van groot belang. Zowel in nieuwbouw als verbouw worden projecten uitgevoerd,

waarbij onze uitstekende geoutilleerde werkplaats, moderne gereedschappen en materialen een grote rol spelen. Duurzaamheid in alle facetten die wij bieden.’

Damstra is ontstaan uit Wagenmakerij Van der Wiel. In 1910 begon Van der Wiel als wagenmaker en postkantoorhouder te Driezum. Hij maakte niet alleen wagens, maar ook de houten pompen die veel bij de boeren werden gebruikt. En was er iets kapot, dan kon Van der Wiel het repareren. Na de Tweede Wereldoorlog kwam Teake Damstra senior in het bedrijf. De firma werd omgedoopt tot Van der Wiel & Damstra en onder bezieling van de jonge Teake werden de waterpompen uitgebreid naar alle moge- lijke toepassingen van waterpompen en leidingen. Er kwam gas, verlichting en later elektriciteit bij. Toen Thymen Damstra in 1971 als werknemer voor zijn vader aan het werk ging, telde het bedrijf drie man personeel. Thymen Damstra nam in 1973 de leiding over van zijn vader een bouwde het bedrijf verder uit. Het personeelsbestand groeide van 3 naar het huidige aantal van 125 man personeel.

Na 43 jaar leiding te hebben gegeven heeft Thymen Damstra het stokje overgedragen aan zijn vier

zonen Teake, Rein, Sijtse en Symen. In 2010 kreeg Damstra het predikaat Koninklijk. Damstra Beheer heeft twee divisies (Koninklijke Damstra Installatietechniek bv en Damstra Service & Onderhoud).

Visser hamert op maatwerk: ‘Maatwerk is een belangrijk aspect. Dit betekent veel overleg voeren met onze klanten. In gesprek aanvoelen wat er gevraagd wordt en kijken of het realiseerbaar is. Is het dat niet, dan zoeken we naar duurzame, maar betaalbare oplossingen. Je kunt daarbij aan heel veel facetten denken, zoals bijvoorbeeld een ouder echtpaar dat graag de bad faciliteiten beneden wil in plaats van boven. Wij denken daarbij graag mee, want meestal zijn er oplossingen voorhanden die de woning toekomstbestendig maken. Een van de aspecten waar we samen met een aantal andere installatiebedrijven mee bezig zijn, is scholing. We zijn in overleg met de Friese Poort, zodat opleidingen beter aansluiten bij de vraag vanuit het bedrijfsleven. Hier heeft iedereen baat bij. Wij investeren in ons personeel, wij geven hun de kansen om te groeien tot een vakman. Hierdoor zijn het volgen van opleidingen en cursus- sen nodig. Ontwikkeling vinden wij belangrijk. De groei zit nog steeds in ons bedrijf, daarom zijn ook nieuwe collega’s welkom.

Damstra Installatietechniek, Kolkenloane 4, 9114 AG Driezum. Tel.: 0511-424500 www.damstra.nl