Categorie archieven: 2020

Bronzen ‘Erepenning voor Menslievendheid Hulpbetoon’ uitgereikt aan Hindrik Tabak

Op vrijdag 21 augustus 2020 ontvangt de heer Hindrik Tabak (28) uit Ureterp een Koninklijke Onderscheiding. Uit handen van burgemeester Johannes Kramer ontvangt de heer Tabak de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. De heer Tabak ontvangt deze onderscheiding vanwege een reddingsactie die hij op 20 november 2019 uitvoerde in Kollum.

Vakantie in Coronatijd

In deze lastige vakantieperiode vanwege de coronacrisis merken we dat veel mensen in Nederland blijven of zelfs niet op vakantie gaan. Je vraag je af of er wellicht een relatie is met het toenemende vandalisme rond de scholen in Dantumadiel! Misschien een onderzoeksvraag voor na de vakantie?
De afgelopen weken worden we in de gemeente Dantumadiel onaangenaam verrast met veel vandalisme, met name rond de Brede School in De Westereen en de nieuwe Campus Damwâld. Door buurtbewoners worden we hierop attent gemaakt. Inmiddels zijn de kosten van de vernielingen al behoorlijk in de papieren gaan lopen. Bij de Brede School in De Westereen is dit al een bekend probleem. Maar bij de Campus Damwâld is het een nieuw fenomeen. De school is officieel op 13 juli opgeleverd, maar nu al moeten er reparaties worden uitgevoerd door vandalisme. Uit verklaringen van buurtbewoners is op te maken dat het gaat om jongeren van verschillende leeftijden, wellicht zelfs toekomstige leerlingen van de nieuwe school. De Campus Damwald is een initiatief van de stichting Campus Damwâld en de gemeente Dantumadiel. Door inspanningen van vele vrijwilligers is dit prachtige gebouw gerealiseerd. Mede daarom is het een verdrietige zaak dat jongeren nu zoveel rommel en vernielingen achterlaten bij de school.
Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie.

Dokkum geeft een rondje

DOKKUM – Ben jij de komende weken op vakantie in het unieke Unesco werelderfgoed waddengebied, in een van onze hotels, B&B’s, vakantiehuis of op de camping? Dan geeft Dokkum jou een rondje! Je ontvangt een ticket voor het reuzenrad of draaimolen op de Markt in de vestingstad van het wad. Maak en deel je een leuke foto, dan maak je kans op mooie prijzen!