DE WESTEREEN – De 85-jarige Eelkje Postmus uit De Westereen – columnist van deze krant heeft de vijfde Opstekker van de Westereender gewonnen. De prijs werd uitgereikt door Johannes van Kammen, die bijna veertig jaar de redactie van deze krant heeft verzorgd. Tijdens zijn ‘afscheid’ vijf jaar geleden kreeg hij de eerste Opstekker uitgereikt uit handen van uitgever Pieter Jan Heidstra van De Westereender. Sindsdien is de Opstekker een begrip geworden.

Kunstenaar Hans Jouta uit Ferwert – onder andere bekend van het standbeeld dat hij maakte van Johan Cruijff – creëerde dit keer een prachtig bronzen kunstwerk voor Eelkje Postmus in de vorm van een vulpen en ‘papier’ met daarop: Eelkje, lokwinske mei de Opstekker 2023. In totaal waren er elf genomineerden die kans maakten op de prijs. Met dertig procent van de stemmen werd Eelkje Postmus eerste, gevolgd door de markante natuurgids Betty Kooistra (20 procent) en Willie Boonstra (13 procent) die openhartig haar verhaal vertelde over de overgang om zo andere vrouwen te helpen.
 
‘Jo binne in foarbyld’
Eelkje Postmus werd door de jury – bestaande uit Johannes van Kammen, Klasina van der Werf en Pieter Jan Heidstra – genomineerd voor de Opstekker omdat zij veel mensen blij maakt met haar herkenbare verhalen in De 
Westereender. Wat Johannes van Kammen met name aanspreekt is dat zij ondanks haar hoge leeftijd zo actief en positief blijft. ,,Jo binne in foarbyld foar oaren.’’ Zo is zij niet alleen pas op haar 83e begonnen als columnist voor deze krant, ze bezocht laatst ook een wedstrijd van SC Heerenveen met een tantezegger. ,,En se ha ek noch mei 3-0 wûn doe’t ik der wie’’, glundert Eelkje Postmus. Ze is blij verrast als de jury van de Westereender plotseling bij haar langs komt in Brugchelencamp waar ze sinds vorig jaar woont. In eerste instantie was ze het liefst in haar eigen huis gebleven, maar nu ze hier eenmaal gewend is en haar eigen plekje met eigen meubels heeft, voelt ze zich helemaal thuis. ,,It liket hjir wol op Center Parcs, sá moai.’’
 
‘Ik bin der stil fan’
Dat Eelkje Postmus door de lezers van de leukste krant van Noordoost-Friesland is uitgeroepen tot de winnares van de Opstekker kan ze 

niet geloven. ,,De bern seine al dat ik heech stie, mar ik hie der neat mear fan  heard dus ik tocht, dan hat in oar it fêst wûn. Earlik sein hie ik dat ek ferwachte, want dy oaren binne folle belangriker. Ik krabbelje mar wat’’, zegt Eelkje. Uitgever Pieter Jan Heidstra benadrukt dat lezers van de Westereender erg genieten van haar columns. ,,Myn dochter lêst no sels de Westereender, tanksij jo ferhaaltsjes.’’ Eelkje Postmus herkent het wel want zij krijgt ook regelmatig te horen dat mensen haar verhalen in de krant zo mooi vinden. Ze zorgt er elke keer voor dat er iets persoonlijks in het verhaal staat en dat het leuk eindigt. Ook voor de komende tijd zorgt de Westereender dat de lezers van haar mooie columns kunnen blijven genieten. Ondertussen geniet Eelkje zelf van de Opstekker, die naast haar stoel op een tafeltje pronkt. ,,Wat moai, dy penne’’, wijst ze. ,,Ik bin der stil fan en kin it noch net begripe, hjir moat ik earst noch in nachtsje oer sliepe foardat ik it echt leau.’’

Dit bericht is gepost in Maart. Bookmark de link.