DE WESTEREEN – ,,Dit is sa’n moai bedriuw, sa’n slachterij sjogge je nergens mear.’’ Dat stelt André van der Sluis (53) uit Kootstertille die slagerij Riemersma in De Westereen samen met zijn zoon Andries (20) heeft overgenomen. Hiermee komt voor hen een wens in vervulling.

De geschiedenis herhaalt zich, zo blijkt uit het verhaal van André en Andries. ,,As lyts jonkje gie ik altyd mei ús heit mei om by it slachtsjen te sjen. Hy wurke doe by slachterij Dantuma yn De Westereen’’, vertelt André van der Sluis die het vak altijd al prachtig gevonden heeft. Dat het slagersvak in de genen zit blijkt wel uit de interesse die zoon Andries eveneens al van jongs af aan heeft voor dit vak. Ook hij ging regelmatig met zijn vader mee naar slagerij Riemersma, waar André zeventien jaar als ZZP’er heeft gewerkt. Eerder had André van der Sluis een eigen slagerij in Harkema, dus hij kent het klappen van de zweep. Dat de kans zich nu voordeed om deze slagerij in De Westereen van Hessel en Klary Riemersma over te nemen, zagen André en Andries als een mooie kans. Andries: ,,Dit is noch ien fan de weinige sels slachtsjende slachterijen. Wy ha de kwaliteit hjir sels yn ‘e hân’’, zegt Andries die het gewend is om met zijn vader samen te werken. Thuis werken ze samen als hobbyboer en in de slagerij maken ze het vee geschikt voor de consument. ,,It is in ambacht, dat kin net elkenien.’’
Nieuwe naam
De gedrevenheid van zijn zoon gaf voor André de doorslag om deze stap te zetten nu de vorige eigenaren de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Sinds 1 januari 2024 runnen zij de zaak, al zal de klant in eerste instantie weinig verschil merken. ,,De basis fan it assortimint is top en dat wolle wy graach sa hâlde. Wol sille wy de kommende tiid hieltyd faker nije produkten taheakje. Sa hawwe we dizze wike de eigenmakke cornedbeef yntrodusearre’’, vertelt Andries. Ook zet hij elk weekend de nieuwe weekactie op Facebook. Daar komen veel mensen op af, jong en oud. Klanten komen uit de hele regio, omdat ze bij Riemersma letterlijk en figuurlijk weten wat voor vlees ze in de kuip hebben. Ook qua gezichten verandert er niks bij de Westereender slager. Al het personeel is gebleven dus klanten blijven de vertrouwde gezichten in de winkel aantreffen. Wat deze zomer wel aangepast wordt is de naam. Langzaamaan zal steeds meer de naam Riemersma vervangen worden door Van der Sluis.
 
‘Wy fernimme dat minsken it moai fine dat dizze slachter yn De Westereen bliuwt’
Eigen worstmakerij
Bijzonder aan de slagerij is de eigen worstmakerij en zouterij. ,,Wy meitsje hast deistich nije drûge woarst.’’ Daarbij voldoet het bedrijf aan alle strenge eisen die tegenwoordig gesteld worden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) komt wekelijks over de vloer om alles te controleren. Over de toekomst maken de slagers zich geen zorgen. ,,Der binne noch genôch minsken yn dizze regio dy’t fan in goed stik fleis hâlde en ús kwaliteit wurdearje. Dêr bliuwt fraach nei. We fernimme dat minsken it moai fine dat dizze slachter yn De Westereen bliuwt.’’ Dat mensen steeds bewuster met eten omgaan spreekt volgens de nieuwe eigenaren in hun voordeel. ,,Us fleis komt by boeren út dizze omkriten wei en it bistewolwêzen stiet by ús heech yn it findel, ek omdat wy sa lytsskalich binne.’’
 
André en Andries van der Sluis zijn nu al blij dat ze deze stap genomen hebben. ,,Wy binne der hiel wiis mei, it rint lekker en wy witte wat we oan elkoar ha.’’ Dat is maar goed ook want het leven van een slager gaat niet altijd over rozen. Het is hard werken, elke ochtend half zes beginnen ze om alles goed voor te bereiden. ,,It is in manier fan leven. Dat ik dit mei myn soan dwaan mei, sjoch ik as in segen.’’