KOLLUM – Een gloednieuw theater, een gevarieerd programma en een warm welkom compleet met horeca. Wat wil je nog meer zou je zeggen. ,,Wy wolle graach de rin deryn krije’’, aldus voorzitter Miranda Postma van de programmaraad van Theater De Colle in Kollum.

Het is alweer twaalf jaar geleden dat de laatste voorstelling in het voormalige theater De Colle in Kollum plaatsvond. Ruim vijftig jaar lang was het gebouw aan het Maartensplein een ontmoetingsplek voor Kollumers en mensen uit de directe omgeving. De nieuwe theaterzaal is te vinden in de Campus Kollum die in 2019 de deuren opende en waarin ook de bibliotheek is gevestigd. ,,Dochs witte minsken ús noch net goed te finen’’, stelt Miranda Postma die vanaf 2020 betrokken is bij de Programmaraad. ,,Ik begûn midden yn de coronatiid. Wat dat oangiet hiene wy in minne start fan it seizoen. Fol entûsjasme hiene we de konserten ‘Kerst met de Kast’ oankundige, mar dy moasten we op it lêste momint wer ôfblaze.’’
 
Jostiband en Pier 21
In 2022/2023 hadden ze voor het eerst weer een normaal theaterseizoen en ook dit jaar zorgde de Programmaraad voor een gevarieerd programma. ,,Vooral de kindervoorstellingen zijn altijd een groot succes, maar ook de theaterstukken van Pier 21 – waarbij  belangrijke maatschappelijke thema’s worden aangekaart – zijn steevast uitverkocht. Het afgelopen seizoen trok cabaretier Javier Guzman mensen uit de wijde omgeving naar Kollum en Miranda haar persoonlijke hoogtepunt was de Jostiband die maar liefst twee keer optrad voor een uitverkocht zaal. ,,Dat wie ien grut feest.’’ Toch moet de Programmaraad er hard aan trekken om mensen naar het theater te krijgen. ,,De Kollumers komme traach op gong en fiele miskien noch in drompel om hjir hinne te kommen. As se hjir ien kear west ha is it faak goed.’’
Kindervoorstellingen
Daarom houden ze de prijzen voor de kindervoorstellingen bewust laag. ,, Wy jouwe hjirtroch net allinnich de bern in kâns om in moaie moarntiid te belibjen, mar litte harren âlden ek sjen hoe moai dit teäter is’’, legt Miranda uit. De tickets voor de voorstelling kunnen mede dankzij sponsor Tiko Kinderopvang tegen een gereduceerd tarief verkocht worden. Ook gaan tien kaarten naar de Voedselbank zodat ook kinderen wiens ouders daar afhankelijk van zijn de kans krijgen om naar het theater te gaan. Vaak worden de voorstellingen georganiseerd in samenwerking met de bibliotheek die bijvoorbeeld (doe)boeken beschikbaar stelt aan de kinderen. ,,Of wy jouwe de bern in kleurplaat mei wêrmei ’t se gratis tickets foar de folgjende bernefoarstelling winne kinne.’’ De eerstvolgende kindervoorstelling vindt plaats op zondagochtend 7 april om 11 uur: Hé, wie zit er op de WC? 
 
Volgend theaterseizoen
En zo bedenkt het bestuur van de Programmaraad elke keer wat nieuws. Voor het volgende theaterseizoen staat een gruwelijk grappige griezelvoorstelling van Joes op het programma: Pas op voor de billenbijter! Ook andere lezingen en optredens zijn al vastgelegd, te weten de nieuwste voorstelling van Pier 21 naar Kollum, Silvester Zwaneveld en Berit Companjen met Hij zei/Zij zei, Prime Suspect en de tributeband van Abba. ,,Wy fernimme dat we der gau by wêze moatte, oars fiskje we achter it net. Ek moatte wy keuzes meitsje want de prizen rize soms de panne út en fan de gemeente krije we net folle subsydzje’’, geeft Miranda toe. Haar man is penningmeester dus ze weet 
precies wat ze te besteden hebben. Aangezien optredens van Prime Suspect en Abba vooral geschikt zijn voor stapubliek kunnen er meer mensen in de zaal. Zo’n 300 in plaats van 170. ,,En as it nedich is kinne we de achterste wand noch iepenje sadat we it besikersoantal ferdûbelje kinne.’’ Tot nu toe is dat nog niet gebeurd waardoor de theaterzaal een ‘smûke’ uitstraling heeft met dank aan de wand waarom het dorpshart van Kollum te zien is. 
 
Kollumers geen zitters
Wel merkt de voorzitter dat Kollumers geen zitters zijn. ,,Dêrom ha wy fan The Best of Britain in stean/sitfoarstelling makke’’, legt de voorzitter uit. Met deze successhow brengen Syb van der Ploeg, Brenda Bee én Maarten Peters samen met hun 5-koppige band de allergrootste hits uit Great Britain. ,,Der binne noch kaarten foar dizze show beskikber. Dat jildt ek foar de lêste foarstelling op sneintemiddei 7 april fan Klún en Knoffelhakke’’, zegt Miranda die zelf geboren en getogen is in Kollum. Dat ze zoveel tijd en energie in het theater steekt doet ze uit liefde voor ‘haar’ dorp. Haar belangrijkste drijfveer is om mensen een mooie avond te bezorgen. Als bestuur van de programmaraad staan ze het publiek persoonlijk op te wachten om hen te verwelkom en aan het eind vragen ze hoe de mensen het vonden en wensen ze hen een goede terugreis. ,,Dat persoanlike kontakt is wat ús teäter sa unyk makket’’, vindt Miranda. Ze hoopt dat steeds meer mensen de weg naar het theater weer weten te vinden. Daarom doet de programmaraad een belangrijke oproep: ,,Wêr ha de Kollumers ferlet fan? Lit it ús witte, suggestjes binne fan herte wolkom.’’