DDOKKUM – Er komt een nieuw theaterspektakel in de Bonifatiuskapel: De Fury fan Dokkum en de kracht fan ferset. Het bestuur van stichting NOF Producties gaat vol frisse moed met de organisatie aan de slag. Van 12 tot en met 22 september is de voorstelling te zien met onder andere Nynke Heeg in de hoofdrol.

Kersverse bestuursvoorzitter van het theaterspektakel is Anneke Kooistra-Faber uit  Dokkum. Zij werd benaderd door Henk Hengst die – samen met zijn vrouw Annelies van der Meer – bij de eerdere producties in de Bonifatiuskapel betrokken was. ,,Ik ha wol earder bestjoersfunksjes hân, mar dit wie nij foar my. Henk sei dat it kwa wurk wol wat tafalt en ik bin in echte teaterleafhawwer dus ha ik ‘ ja ‘ sein’’, vertelt Anneke. Op haar beurt vroeg ze Tjerk Pieter de Vries voor de Marketing. Ze kenden elkaar van de Lions NOF. ,,Ik hâld fan skiednis dus it like my hartstikke leuk, mar ik woe dit net allinnich dwaan.’’, legt Tjerk Pieter uit. Hij vroeg Henriëtte Banga om deze klus samen op te pakken. ,,De appeltaart fan Annelies joech de trochslach’’, lacht hij. Via Tjerk Pieter is Rindert Bakker uit Dokkum aan het team toegevoegd die verantwoordelijk is voor de financiën en zo werd de groep steeds groter. Anneke: ,,Wy ha ferskate kommisjes gearstald dy ’t elk ferantwurdlik binne foar harren eigen ûnderdiel.’’ Naast bovengenoemde bestuursleden zijn er nog drie bestuursleden, te weten Hilly van der Meulen, Grethe Faber en Annelies van der Meer.
 
Stichting  NOF Producties
,,We binne ynspirearre troch de eardere foarstellingen yn de Bonifatiuskapel lykas Titus en Bonifatius. Wy wolle graach breed muzykteäter delsette oer regionale thema’s yn Noordoost-Friesland’’, stelt Anneke. ,,De ûnderfinings nimme wy ek mei  fan de eardere produksjes en dêrom binne wy bliid mei in tal adviseurs dy’t belutsen wiene by de eardere produksjes, nammentlik Henk Hengst, Rudolf Boersma en Lammert de Hoop.’’ Annelies van der Meer was en blijft coördinator van de vrijwilligers is en Sjoek Nutma is net als bij de voorgaande producties producent. Ook Bouke Oldenhof (scriptschrijver) en Bruun Kuijt (regisseur) zijn aan het creatieve team verbonden. ,,Wy binne bliid mei dizze minsken want sy hawwe in soad ûnderfining’’, zegt de voorzitter. Andersom zorgen de nieuwe bestuursleden voor andere inzichten en nieuwe energie. 
Rindert: ,,We ha in produktyf bestjoer en kinne goed mei inoar.’’ Spannend is het ook, vindt Anneke. ,,Der giet in protte jild yn om.’’
 
Kaartverkoop vanaf 14 februari
Blij is het bestuur ook met de steun van de gemeente Noardeast-Fryslân. In december werd bekend dat de stichting  subsidie krijgt voor de organisatie van het theaterspektakel. Dat was voor de organisatoren het moment waarop ze wisten dat het door kon gaan. ,,Fan it ien komt it oar want trochdat de gemeente ús stipet ha oare partijen ek mear fertrouwen om ús te sponsorjen’’, zegt Anneke. Tjerk Pieter is ook opgelucht dat er nu eindelijk duidelijkheid is want hij stond al te trappelen om met de marketing te beginnen. Op 14 februari – de dag van de liefde – gaan ze los met de kaartverkoop. ,,De Fury fan Dokkum klinkt as in ferhaal fol dea en ferdjer, mar as reade tried rint ek it leafdesferhaal fan Hendrik van Bra en Katrina Foppes Posthuma troch it teäterstik hinne’’, vertelt Tjerk Pieter. Bijzonder zijn ook de artiesten en de muziek in deze voorstelling, van klassieke nummers tot hedendaagse popsongs. ,,Mar dêr ferklappe we noch neat oer.’’ De opzet van de voorstelling is vergelijkbaar met die van Bonifatius en Titus. Er wordt gewerkt met landelijke professionals en amateurs uit de regio. Rindert Bakker benadrukt dat vrijwilligers uit de hele regio meewerken. Ook de bezoekers hopen ze uit heel Noordoost-Friesland te trekken en ver daarbuiten.
 
Belangrijke geschiedenis van Dokkum
Eén van de doelen van de stichting is mensen bekend maken met de Waalse furie van 1572. ,,In soad minsken binne net op ‘e hichte fan dizze belangryke skiednis fan Dokkum’’, aldus Tjerk Pieter. Het gaat over het gewapende verzet tegen de Spaanse overheersing. Dokkum had zich aangesloten bij de geuzen, maar dat namen de Spaanse troepen en Waalse huurlingen hen niet in dank af. Van 12 tot en met 15 september 1572 namen ze 
plunderend en moordend de stad in om de geuzen en de pro-Willem van Oranjebevolking te verjagen. Furie betekende in die tijd moorden en vernielen. Tussen de 400 en 500 burgers en boeren werden afgeslacht, de stad werd geplunderd en uiteindelijk in brand gestoken. Het wrede lot van Dokkum moest een waarschuwing zijn voor andere Friese steden om zich niet bij de Oranjegezinde geuzen aan te sluiten. Na het grootste bloedbad dat Dokkum ooit beleefde werden de bolwerken aangelegd, want dit wilden de inwoners nooit meer. Bijzonder, vooral voor die tijd, is het dat de Dokkumer huisarts Hendrik van Bra (1554-1622) ooggetuige was en een verslag maakte van de gebeurtenissen. Daar maken de makers van de Fury fan Dokkum nu, ruim 450 jaar later, dankbaar gebruik van. ,,It is in stik fol fjoer en mei hynders dus wy hoopje in spektakelstik del te setten yn septimber.’’
 
Meer jongeren naar het theater
Bouke Oldenhof, bekend van producties als Abe Lenstra en de Stormruiter, ontdekte tijdens het schrijven van het script verschillende thema’s die ook nu herkenbaar zijn. Zo stonden mannen vroeger bekend als stoere krachtpatsers en waren vrouwen onderdanig. In De Fury fan Dokkum zijn deze rollen omgedraaid. De brave huisarts Hendrik van Bra en de feministische Katrina waren hun tijd ver vooruit. Naast veranderende genderrollen tussen mannen en vrouwen ontbreken thema’s als liefde, geweld en verdraagzaamheid niet in het verhaal. ,,Spitigernôch is de oarloch tsjintwurdich aktueel. De stedsramp is ferlykber mei hjoeddeiske stêdeferwoestingen, lykas it Oekraynske Marioepol’’, stelt de voorzitter. Het nieuwe kernteam van De Fury fan Dokkum hoopt dit jaar een jongere doelgroep naar de Bonifatiuskapel te trekken. Social media zal daarbij een belangrijke rol spelen. Ook is dit de reden dat ze de ticketprijs betaalbaar houden. Tjerk Pieter (25) is ervan overtuigd dat zijn leeftijdgenoten verrast zullen zijn door het spektakelstuk. ,,Ast yn dizze regio wennest meist dit net misse, al is it allinnich al om te witten wat hjir eartiids bard is.’’
 
Meer informatie en tickets: nofproducties.nl