TERNAARD/DOKKUM – Zondagochtend 5 mei gaat vanuit Ternaard weer een colonne van vijftig oude legervoer- tuigen door Noordoost Fryslân om ’s middags om 15.00 uur in Dokkum te eindigen. Ongetwijfeld zullen er ook deze keer weer veel belangstellenden langs de route en in de stopplaatsen, Stiens en Dokkum, staan.

Een gesprek met Yelmer van der Linden en Meindert Hoekstra, twee mensen die zelf ook in het bezit zijn van een oud legervoertuig en deelne- men aan de jaarlijkse rondrit, geeft een prachtig aspect wat betreft de motivatie en achtergronden van hun hobby, of noem het inmiddels passie.

Samen met Dirk van der Meulen, Klaas-Theo Smit, Lolke T. Smit en Yme Dijkstra vormen zij de ‘harde kern’ in de regio, die jaarlijks dit eve- nement verzorgt. ‘Het is ontroerend, je ziet soms, vooral bij oudere mensen, tranen in hun ogen. Mensen die het meegemaakt hebben dat de bevrijders kwamen’, aldus Meindert Hoekstra. ‘Het is inmiddels een passie gewor- den. De basis ligt echter duidelijk bij de geschiedenis. Ik had interesse voor de Tweede Wereldoorlog en dan zie je deze oude legervoertuigen rijden. Dan is je hart verloren.

Wat we als vereniging proberen te doen is om de historie te bewaren. Een soort van rijdend museum. Bij mij is het puur gebaseerd op de geschiede- nis van de wagens. Het is prachtig om daarin te investeren. Natuurlijk rijd je mee, maar ik zou liever zo onzichtbaar mogelijk willen zijn. Het gaat niet om ons als chauffeurs of als bezitters, wij zijn niet de helden die de bevrijders waren. Wij rijden gewoon zonder ook maar enig gevaar in zo’n colonne mee.

Eilandjepik

Doe’t ik troch de loft wer ris fleach, mei it mûske heech op ‘e rêch. Wist ik efkes net wat ik seach, dêr rûn in bear op Skiermûntseach. Het kan binnenkort wel eens einde verhaal zijn voor dit liedje van het kinderprogramma Bear Boeloe. Als het aan onze buren in Groningen ligt, pikken ze Schiermonnikoog in. Kijk, zo zijn wij Friezen nou totaal niet. Wij krijgen simpelweg een eiland aan- geboden.

Eind maart las ik een nieuwsbericht over oud-wethouder Gerbrand Poster van Texel. Hij wil dat Texel voortaan bij Friesland hoort, in plaats van bij Noord- Holland. “De provincie Noord-Holland besteedt veel meer aandacht aan Am- sterdam en omgeving en het Gooi, maar is veel minder gericht op Texel. Wij zijn een beetje het stiefkindje van de provin- cie”, klonk zijn pleidooi.

Volgens Poster is het bovendien logi- scher wanneer alle Waddeneilanden bij een en dezelfde provincie horen. Maar

We hoeven niet voor ons leven te vre- zen, ergens in een land ver van huis. Natuurlijk is het prachtig, maar het gaat mij alleen om het voertuig, niet omdat ik zelf als bevrijder gezien wil worden, integendeel zelfs’, verklaart Yelmer van der Linden, die tegelijk verklaart dat er twee soorten deelne- mers zijn, de techneuten en de men- sen die belangstelling hebben voor geschiedenis. Yelmer van der Linden beschikt zelf over een Jeep en een GMC Bolster, een wagen waarvan er maar vijf in Nederland zijn en die gebruikt werden om snel bruggen te slaan.

Meindert Hoekstra is daar een goed voorbeeld van, als geschiedenisleraar weet ook hij waarover hij praat als de donkere periode van 1940-1945 ter sprake komt. ‘Ik vind het prachtig, ik heb zelf ook een oude auto, maar ik zie het vooral ook als een verplaats- baar museum. We moeten ervoor zor- gen dat de geschiedenis bewaard blijft, dergelijke oude legervoertuigen zijn een prachtig en boeiend middel om belangstelling te kweken, vooral ook bij de jeugd. Als we ergens stoppen komen er altijd mensen, vooral ook jeugd naar je toe, ze willen van alles

Toen ik een jaar of 18 was, heb ik heel even een scharrel op Terschelling gehad. Op een zaterdagavond stonden we met de vriendengroep in de kroeg en kwam het gesprek op Friesland. “Waarom pra-

weten over de auto’s. Dat is prachtig. Yelmer: ‘We hebben 5 mei weer een volle bak, met vooral deelnemers uit deze regio. We gaan zelf ook regel- matig naar andere regio’s, zoals Nor- mandië, waar de invasie begon. Daar ben ik ook onder de indruk geraakt. Je zag daar al die auto’s komen, je be- sefte hoeveel soldaten hun leven heb- ben gegeven. Dat raakte mij diep in de ziel. Het mooie van deze passie is dat zoveel mensen hem delen, van de no- taris tot de boer. We hebben in onze

club allerlei mensen van een verschil- lende achtergrond’.

De route gaat om 11.00 uur van start in Ternaard, waar van tevoren uitge- breid de tijd is om de legervoertuigen te bewonderen. Via Holwerd naar Stiens, waar een pauze van een uur is en dan via Leeuwarden naar Bart- lehiem, Burdaard (14.30uur) Sibran- dahûs naar Dokkum, waar de colonne om 15.00 uur hoopt te arriveren.

tussen de regels door las ik ook zijn stie- keme hoop op meer geld. “Als we ons bij Friesland aansluiten dan krijgen we waarschijnlijk meer geld, status en aan- dacht”, gaf ‘ie toe.

Wat de reden ook is; wat mij betreft is Texel van harte welkom. Met uitzon- dering van het veranderen van de pro- vinciegrens en het aanpassen van de uitspraak van ‘Tessel’ in ‘Teksel’ hoeft er volgens mij verder niet veel aangepast te worden. Ik lees echter dat veel eilanders bang zijn dat ze dan op Friese les moe- ten. Maar geloof me: de illusie dat onze Waddeneilanden zich Fries gaan voelen, laat staan het idee dat de eilanders Fries spreken, hebben we al lang laten varen. Dat is vloeken in de kerk, ontdekte ik al vroeg.