Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat winkels in de levensmiddelensector in Noardeast-Fryslân zoals supermarkten, bakkers, slagers en groenteboeren vanaf  29 maart  tot 1 juni 2020 op zondagen open mogen van 8.00 tot 20.00 uur. Momenteel mogen deze winkels op zondag vanaf 12.00 uur open.

Supermarkten hebben om een verruiming van de openingstijden op zondag gevraagd.  Met dit besluit kan het winkelend publiek beter worden gespreid en daarmee verspreiding van het coronavirus worden beperkt.

Winkeliers bepalen zelf of ze gebruikmaken van de verruiming van openingstijden en zijn zelf verantwoordelijk voor de communicatie hierover richting hun klanten. Winkeliers in de levensmiddelenbranche die op zondagochtend open willen, moeten hiervoor wel een melding doen bij de gemeente. De melding kan gestuurd worden naar info@noardeast-fryslan.nl Hierbij het KvK-nummer vermelden en op welk adres/locatie/vestiging (NAW) het betrekking heeft.

Voor deze melding worden geen leges in rekening gebracht. Verder wordt op zondag 29 maart niet gehandhaafd op overtredingen van de verordening winkeltijden, ook als de melding voor de tijdelijke ontheffing nog niet is ingediend. Zo wordt openstelling op zondag direct mogelijk gemaakt.