Door de beide brandstichtingen van de oud papier container wordt de school geconfronteerd met hoge kosten. De container moet worden gespoten en opnieuw bestickerd en de restanten onbruikbaar papier moet worden afgevoerd.Dit alles zorgt voor een schadepost van ruim €3300. Een enorme aanslag op het budget van de OR. Geld dat normaal ingezet wordt voor een inspirerende leeromgeving, culturele uitjes, activiteiten en vieringen op school, gaan nu op aan baldadigheid. De inzameling van oud papier is een faciliteit voor het hele dorp, waar veel mensen gebruik van maken en dit willen we blijven faciliteren. Echter zal het op een andere manier georganiseerd moeten worden om risico’s als brandstichting proberen te voorkomen.

We hebben besloten om de container naast de school te plaatsen, waar beter verlichting is, mogelijkheid tot cameratoezicht gerealiseerd kan worden en beter toezicht is op de container. De container zal niet meer structureel geplaatst worden, maar elke drie weken.

De container zal geopend zijn op:

  • Woensdag van 7.30 tot 19:00 uur
  • Donderdag van 7.30 tot 19:00 uur
  • Vrijdag tussen 7.30 een 14:00 uur.

Tijdens vakanties of feestdagen zal er geen container geplaats worden.

We vragen mensen om oud papier zo ver mogelijk in de container tegen de achterwand aan te plaatsen, zodat er meer papier in een container past. We begrijpen dat dit even wennen zal zijn om niet meer dagelijks het oud papier te kunnen brengen, maar wij zien hier in eerste instantie de beste oplossing in, wat de minste risico’s met zich meebrengt en zullen deze manier van papier inzamelen tijdig weer evalueren.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,
Team, Or Ibs ‘t Pompeblêd