Twaalf nieuwbouwkavels in De Westereen

Wethouder Wiersma: “Elkenien moat yn it eigen doarp wenje kinne”

Tekst: Nynke van der Zee

Het was vorig jaar al een goed voornemen van het nieuwe college van de gemeente Dantumadiel: meer bouwkavels in de dorpen realiseren. Dit goede voornemen gaat in 2019 in vervulling.

Zo komen er in De Westereen maar liefst twaalf nieuwbouwkavels voor particulieren beschikbaar, verdeeld over de Reade Klaver, de Bûterblom en de Tuorrebout. “Sa kin elkenien yn it eigen doarp wenjen bliuwe”, knikt wethouder Gerben Wiersma.

Krimpregio; het stempel werd een aantal jaar geleden op Noardeast-Fryslân geplakt. Met als gevolg dat veel nieuwbouwplannen in deze regio door gemeenten in de ijskast werden gezet. Immers, met een teruglopend aantal inwoners hoef je geen nieuwe woningen te bouwen. In Dantumadiel draaien ze deze denkwijze liever andersom. Wethouder Wiersma: “Het nieuwe college denkt liever in positieve scenario’s. Wanneer je als regio genoeg te bieden hebt, komen mensen deze kant wel weer op. Vandaar dat we in ieder dorp investeren in nieuwbouwplannen.”

“We investeren in ieder dorp in nieuwbouwplannen”

Aan de slag met Westereen East
Allereerst werd het uitbreidingsplan met de naam Westereen East weer te voorschijn gehaald. “Dit plan ligt er al veel langer”, vertelt de wethouder. “Het vorige college had het echter ‘on hold’ gezet. Maar wij merken dat er nog altijd veel interesse is om in De Westereen te wonen. De ontsluitingen zijn goed, er zijn volop faciliteiten op het gebied van winkels en onderwijs en het dorp kent een rijk verenigingsleven. Kortom: voor velen een gewilde woonlocatie. Maar dan moet er wel plek zijn om te bouwen, voor wie dat wil.”

Vandaar dat de gemeente in De Westereen twaalf nieuwbouwkavels beschikbaar stelt. Aan de Reade Klaver en de Bûterblom komen acht kavels te liggen voor de bouw van vier twee-onder-een-kap-woningen. Daarnaast is er aan de Tuorrebout plaats voor vier vrijstaande woningen op bouwkavels die vrij indeelbaar zijn.

“Dat betekent dat geïnteresseerde kopers zelf de grootte van de kavel kunnen bepalen”, legt Wiersma uit. “Er blijft nog een stukje grond aan de Tuorrebout over, dat wij als gemeente zelf zullen invullen.”

Woondroom uit laten komen
En dat is nog niet alles. Naast de twaalf particuliere kavels schrijft de gemeente een prijsvraag uit voor bouwkavels aan de Reade Klaver en de Bûterblom, waar een projectontwikkelaar woningen mag gaan bouwen. “Het gaat om een plan met maximaal tien kavels”, vertelt de wethouder. “Denk bijvoorbeeld aan levensloopbestendige of nultreden woningen. De projectontwikkelaar met het mooiste plan mag hier zijn droom uit laten komen.”

Je woondroom uit laten komen in je eigen dorp; het is voor veel mensen een langgekoesterde wens. Maar zijn er strenge criteria wanneer je een bouwkavel weet te bemachtigen? “Onze gemeente heeft voor een groot deel welstandsvrij bouwen toegekend. Dat geldt ook voor dit plan”, belooft Wiersma. “Voor de acht kavels aan de Reade Klaver is alleen vastgesteld dat hier twee-onder-een-kap-woningen moeten komen. Verder zijn kopers grotendeels vrij om de woning naar eigen smaak te ontwerpen.”

“Om te weten wat de woonwensen zijn, gaan we met de inwoners in gesprek”

Interesse
Op de website van de gemeente kunnen geïnteresseerde kopers en projectontwikkelaars vanaf 16 januari aangeven of ze interesse hebben. “Dat kan online of door bij de balie van het gemeentehuis een formulier in te vullen”, legt de wethouder uit. “Je kunt je direct inschrijven op een bepaalde kavel of je geeft aan dat je algemeen geïnteresseerd bent. Bij meerdere inschrijvingen wordt er geloot. Zo heeft iedereen gelijke kansen.”

Wethouder Wiersma heeft er alle vertrouwen in dat de verkoop van de kavels vlot zal verlopen. “De eerste kavels zullen naar verwachting snel verkocht zijn. En blijven er kavels vrij waar nog geen koper voor is, dan hebben we voor de komende jaren in ieder geval genoeg kavels liggen.” Wachten op de buren hoeft niet, meldt Wiersma. “Wanneer de koper de bouwvergunning aanvraagt, zullen wij in de tussentijd de grond bouwrijp maken. Zo kan de eerste paal na het zetten van de handtekening direct de grond in.”

“Bouwen naar behoefte; dat is ons goede voornemen voor de komende jaren”

Bouwen naar behoefte
Wiersma is zichtbaar enthousiast wanneer hij vertelt over het nieuwbouwplan in De Westereen. “Ik vind het belangrijk dat mensen in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Om van ieder dorp te weten wat de woonwensen zijn, gaan we met de bewoners in gesprek. Samen met een onderzoeksbureau en tijdens onze ronde langs de dorpen de komende maanden zullen we inwoners vragen naar hun woonwensen. Zo kunnen we maatwerk leveren. Bouwen naar behoefte; dat is ons goede voornemen voor de komende jaren.”