Vervoer vaccinaties corona

Het vaccineren is begonnen. Informatie over het vaccineren vindt u op de website van GGD Fryslân.

Wie worden gevaccineerd?
Vanaf 1 februari 2021 worden 85-plussers gevaccineerd tegen COVID-19. Iedereen die in aanmerking komt voor de vaccinatie, krijgt een persoonlijke uitnodigingsbrief voor de vaccinatie van het RIVM.

Waar is de priklocatie?
Op dit moment is de vaccinatielocatie voor heel Friesland het WTC in Leeuwarden.

Hoe is het vervoer naar Leeuwarden georganiseerd?
Wij vragen inwoners, die een uitnodiging voor de vaccinatie hebben ontvangen, om met eigen vervoer of openbaar vervoer naar de priklocatie te reizen. Mocht dit niet lukken dan vragen wij hen een beroep te doen op het sociale netwerk (kinderen, buren et cetera).
Wat als naar de priklocatie komen met het eigen vervoer of door het inschakelen van het sociale netwerk niet lukt?
1. Inwoners met een Valys-pas en die meer dan 25 km tot het WTC Leeuwarden wonen, kunnen met Valys reizen naar de priklocatie (telefoonnummer Valys 0900 – 9630).

2. Inwoners met een taxipas van de Wmo:
Men kan contact opnemen met Jobinder om het vervoer te regelen (telefoonnummer 0900-4050500).

Als bovenstaande opties geen oplossing bieden dan kunnen inwoners contact opnemen met hun huisarts zodat zij in de huisartsenpraktijk gevaccineerd kunnen worden. De huisarts heeft op dit moment waarschijnlijk nog geen geschikt vaccin. Het duurt in dat geval langer voordat u de vaccinatie kan ontvangen.