DOKKUM – ‘Er komt een dag dat ik directeur van de Sionsberg ben’. Dit heeft de 50-jarige Ria Talstra weleens gekscherend gezegd toen ze nog in het verpleeghuis werkte. ,,Medewerkers hebben altijd wel iets aan te merken op de directie en zo ook wij natuurlijk. En hjir sit ik dan’’, lacht Ria terwijl ze op de directeursstoel zit. ,,Het is heel bijzonder dat ik zelf nu in de raad van bestuur van de Sionsberg zit. Tegelijkertijd bewijst het dat je alles kunt bereiken wat je wilt, als je er maar voor gaat.’’

Ria Talstra voelt zich verbonden met de Sionsberg. Sterker nog, ze is er geboren en ze woont al bijna haar hele leven in de stad waar het ziekenhuis sinds 1956 is gevestigd. Ria groeide op in Hantumerútbuorren, op een oude kop-hals-rompboerderij. Als meisje ging ze, net als haar twee oudere zussen, naar basisschool De Fjouwerhoeke in Hantumhuizen. ,,Ik ben een nakomertje. Mijn ‘jongste’ zus is elf jaar ouder’’, vertelt Ria. Na de basisschool ging ze naar de middelbare school in Dokkum waar ze een mooie tijd heeft beleefd. ,,Misschien iets té leuk. Ik vond dat er véél leukere dingen in het leven waren dan leren; ik ben zelfs nog blijven zitten.’’

Achter de kassa
Na de middelbare school vond Ria dat ze wel ‘uitgeleerd’ was en is ze meteen gaan werken bij de Nieuwe Weme in Dokkum, achter de kassa. ,,Hartstikke leuk, maar na een half jaar wilde ik toch wel wat anders. Ik heb toen nog een korte periode bij de Hema gewerkt, maar al snel kwam ik tot de ontdekking dat je met alleen een middelbaar diploma toch niet zo heel ver komt. Daarom heb ik alsnog een vervolgopleiding gevolgd en zo kwam ik in 1993 bij de Sionsberg in het verpleeghuis terecht.’’

Boventallig
Na een tijd in het verpleeghuis te hebben gewerkt, merkte Ria dat het ziekenhuis ook lokte. Toen ze een collega tijdelijk mocht vervangen op de afdeling cardiologie in het ziekenhuis, smaakte dat dan ook naar meer. Ze solliciteerde hierna bij Interne Geneeskunde/Oncologie en kreeg de baan. Rond 2011 ging Ria op verzoek van haar leidinggevende meer ondersteunende werkzaamheden op de poli doen. In 2012 kwam de samenwerking tussen Sionsberg en Nij Smellinghe tot stand, met het gevolg dat er een reorganisatie plaatsvond. Ria zat bij het groepje mensen dat boventallig werd.

,,Ik weet nog dat ik tegen mijn leidinggevende zei: je krijgt mij hier niet zomaar weg.’’ 

Vanuit de reorganisatie waren er intussen twee nieuwe functies ontstaan als teamleider op de polikliniek. Hier reageerde Ria op en ze werd aangenomen.

Roerige tijden
Als teamleider polikliniek kreeg Ria de kans om zich op andere vlakken verder te ontwikkelen. ,,Ik heb mijn ervaring echt opgedaan op de werkvloer. Je krijgt als leidinggevende beter inzicht in wat mensen belangrijk vinden als je hier zelf onderdeel van hebt uitgemaakt.’’

Roerige tijden maakte ze mee toen het ziekenhuis failliet ging. ,,Dat was wrang. We moesten patiënten overdragen naar andere ziekenhuizen. Verpleegkundigen die met tranen in de ogen op de gang stonden te kijken dat patiënten werden opgehaald. Dit ziekenhuis was voor de medewerkers zo eigen, iedereen kende elkaar. Ik vond dat heel moeilijk om te zien. Het zijn collega’s met wie je al jaren hebt samengewerkt’’. Samen met haar leidinggevende liep ze als een van de laatsten de deur uit. ,,Het was heel bizar om in een leeg ziekenhuis te lopen. Alles was doodstil.’’

Herstart Sionsberg
Redelijk snel na het faillissement werd Ria Talstra gevraagd of ze beschikbaar kon zijn voor vragen van omringende ziekenhuizen, terwijl intussen de medisch specialisten alweer druk bezig waren om in hetzelfde gebouw een nieuw medisch zorgcentrum op te bouwen. Meerdere partijen hadden hier belangstelling voor, te weten DC Klinieken, Cardiologie Centra Nederland (CCN) en Zuidoost Zorg. Het ging allemaal redelijk vlot. Artsen droegen de Sionsberg allemaal een warm hart toe. ,,We begonnen klein met Cardiologie en Neurologie en ik kreeg de leiding van deze poliklinieken’’, vertelt Ria. Al snel werd de zorg steeds meer uitgebreid, tot alle specialismen weer aanwezig waren zoals dit ook voor het faillissement het geval 

was. Intussen breidde cardiologie zich verder uit, met HartWacht (beoordeling van ritmestroken op afstand), Holteranalyse en het Afsprakenteam (afsprakencentrum voor alle locaties van CCN). In 2017 werd Ria Talstra fulltime manager voor cardiologie.

‘Ik heb mijn ervaring opgedaan op de werkvloer’

Raad van Bestuur
Begin 2022 werd Ria gevraagd om zitting te nemen in de raad van het bestuur van Sionsberg. ,,Tot op heden was ik vooral op operationeel vlak bezig was geweest, dus deze vraag kwam toch even als een verrassing.’’ Maar Sionsberg wilde juist een bestuurder die weet hoe het er op de werkvloer aan toe gaat. Dat Ria Talstra ook nog eens uit deze regio komt vonden ze helemaal mooi meegenomen. ,,Ik heb er goed over nagedacht, veel met anderen over gesproken en kwam tot de conclusie dat dit een hele mooie kans was.’’

Nu ze een jaar verder is weet Ria dat ze de goede beslissing heeft genomen. ,,Natuurlijk was het soms wel wennen, maar ik heb goede steun gehad van mijn collega bestuurder Melvin Mac Gillavry. Hij is cardioloog en bestuurder in hart en nieren, dus wij vullen elkaar goed aan. Beslissingen nemen we altijd in overleg.’’ Nog steeds loopt Ria regelmatig over de werkvloer. ,,Dat contact wil ik niet kwijt, want juist omdat ik zelf van de werkvloer kom vind ik dat belangrijk.’’

En zo geschiedde, dat Ria Talstra, boerendochter uit het dorpje Hantumerútbuorren in de raad van bestuur van Sionsberg terechtkwam. Haar ouders hebben het helaas niet meer meegemaakt. ,,Dat vind ik heel jammer, ze zouden heel trots zijn geweest”.