HOLWERT – In de derde week van mei viert voetbalvereniging (v.v.) Holwerd zijn jubileum. De club bestaat dan 75 jaar. Toen de op 21 mei 1948 opgerichte club de halve eeuw in 1998 volmaakte werd die historie al vereeuwigd in een jubileumboek met de veelzeggende titel Van Keechje tot Morgenzon. Een kwart eeuw later is het drie dagen feest op vrijdag 19 mei, zaterdag 20 mei en zondag 21 mei met aan de einder wellicht opnieuw een samenvattend jubileumboek.

Het Sportcomplex De Morgenzon werd in 1976 in gebruik genomen en je zou aan die mooie naam een gedroomde betekenis kunnen toekennen. Namelijk de jeugd als morgenzon die op symbolische wijze in de ochtend zijn licht laat schijnen op de voetbalclub. De naam is echter ontleend aan een boerderij die daar ooit stond en anno 2023 is de bewolking wat betreft jeugd nooit ver weg.

De in 1946 geboren Douwe Kuipers is al 57 jaar actief als vrijwilliger bij de club op allerlei manieren. Van 36 jaar bestuurslid, wedstrijdsecretaris tot het kalken van lijnen of als trainer van de jeugd. ,,Bern trene is it moaiste wat der is en dan sneons mei de hiele ploech nei de wedstriid. Ik gie wol mei de bakfyts fol bern nei Ternaard. Of letter yn in ‘Lelijk Eend bestel’ mei alve bern nei Stiens. De plysje hâlde ús doe in kear by Hallum oan, hy frege hoefolle bern der yn dy auto sieten. ‘Dertien meneer’, sa sei ien fan de bern. Dy plysjeman sei doe: ‘Ik neem de helft over naar Stiens, maar dan moet u wel voor meer vervoer zorgen op de weg terug’. Dat koe doe noch.’’

Later werd het een Ford Transit die wegens een schuld bij de wegenbelasting geveild moest worden. ,,Dy bus waard hjir flakby by opbod ferkocht, elke kear in ferheging fan fiif gûne, ik sei dat de opbringst foar de jeugd fan Holwert wie. Foar 165 gûne hie ik doe dy bus werom.’’

Als voetballer begon Kuipers bij het Leeuwarder Rood Geel, later ging hij naar De Klomp van v.v. Leeuwarden. Hij doorliep de HTS richting wegen waterbouw en speelde vanwege het werk bij verschillende clubs. Door werkzaamheden aan de verhoging van de zeedijk kwam Kuipers in 1972 in toen nog Holwerd terecht waar hij tot 1976 in het eerste elftal speelde. Op het Keechje, achter de stenen tribune van VVV Concordia. ,,Jaap Pander wie doe de trener, in echte kondysjetrener mei duerlopen nei de pier. Dat fjild wie doe in drama, yn it midden lei altiten in dobbe wetter dat wy mei amers wetter fan it fjild hellen.’’

De oprichting van de voetbalclub op 21 mei 1948 vond naar alle waarschijnlijkheid plaats in Hotel De Gouden Klok vlak bij sportveld It Keechje dat gebruikt werd door de kaatsclub VVV Concordia. Het kaatsveld werd dan gebruikt als trainingsveld en dat zorgde af en toe voor de nodige irritatie. Want Holwerd was toen een kaatsdorp bij uitstek, met PC-winnaars als de broers Pieter de Haan, Hiele de Haan en Lammert Heeringa.

Nieuw bestuurlijk jeugdig elan
De overstap in 1976 naar De Morgenzon aan de andere kant van Holwert was een zegen. De in 1987 geboren, huidige voorzitter Tsjitse de Haan kent die verhalen alleen maar van overlevering. Vijf jaar geleden zorgde De Haan met een aantal jonge jongens voor nieuw bestuurlijk jeugdig elan. Ook hij erkent net als Kuipers dat de jeugd centraal moet staan bij de club van de kleuren blauw en zwart. ,,Wy binne doe ek it doarp troch gien om nije jeugd. De kategory JO 8-11 is by ús goed op oarder. Bern ûnder de 7 jier spylje noch gjin kompetysje, mar kinne wol gratis meitrene.’’ De krapte zit vooral bij de junioren van boven de 13 jaar.

Door die krapte bij de junioren van boven de 13 moet er in de senioren vaak enkele jaren worden overbrugd. De Haan zelf moet noodgedwongen af en toe nog wel in het eerste elftal meedoen. ,,Ik doch it foar de klup, foar de jonges fan it earste. Je wolle se net yn ‘e steek litte. Ik tink dat ik dit jier sa’n tsien wedstriden meispile ha, mar meastal sit ik yn it twadde.’’ De Haan speelt meestal centraal op het middenveld en hij maakte al in 2003 zijn debuut in het eerste elftal.

Wat betreft prestaties van het eerste elftal is er met recht sprake van enige bewolking want Holwerd speelt in de vijfde klas en dan ook nog vaak in de onderste helft van die klas. De club heeft twee seniorenelftallen en een derde elftal in combinatie met buurdorp Blije. ,,Ja it binne net de meast suksesfolle jierren, Ajunioaren ha wy op dit momint net en de JO17 is in kombinaasje fan Ternaard, Holwerd en Blije. Krekt lykas de rest fan de junioaren en de famkes fansels.’’

’Snein 20 maaie wurde der clinics of treningen jûn op de wize sa’t Ajax dat docht’

 

Trainer uit eigen gelederen
Sinds dit seizoen heeft Holwerd met Pieter van der Ploeg een trainer uit eigen gelederen. De Haan: ,,Wy binne hiel bliid mei Pieter en syn staf. Pieter is jong en ambysjeus en beskikt oer TC2. Sjoen syn leeftyd en posysje yn de groep ha sawol hy as wy in risiko naam maar ik fyn it hiel moai dat wy in jonge fan de klup dizze kâns jaan kinne. Boppedat is it foar in klup as v.v. Holwerd fansels ûnmooglik om in begjinnend trener mei dizze diploma’s oan te stellen. Dat dit mes snijt oan twa kanten.’’

Sije Heidstra, Bas Nijenhuis en Daniël Metz
Het toeval wil dat de kampioen in de vijfde klas B Noordbergum op zaterdag 20 mei de tegenstander is. En die wedstrijd valt precies tussen de receptie op vrijdagavond en de Ajax-clinics op zondag. Op die receptie van vrijdagavond zullen ook De Haan en oudgediende Kuipers het woord voeren. Sije Heidstra zal spreken namens de KNVB en als speciale gast is scheidsrechter betaald voetbal Bas Nijenhuis uitgenodigd terwijl Daniël Metz de avond op accordeon met muziek zal opfleuren.

De zaterdag staat in het teken van een algehele reünie met uiteraard ook de wedstrijd tegen kampioen Noordbergum. Met een buffet en de muziek is in handen van de band Alice Springs. Op zondag staat de jeugd centraal van 09.00-16.00 uur. ,,Dan wurde der clinics of treningen jûn op de wize sa’t Ajax dat docht.’’

En aan de einder van het jaar 2023 een jubileumboek. Kuipers: ,,Wy tinke oan in beknopte ferzje fan de earste fyftich jier, oanfuld mei de lêste fiifentweintich jier.’’ En net als bij het eerste jubileumboek zal Kuipers ook nu weer een bijdrage leveren terwijl ook De Haan een van de gegadigden is om een deel voor zijn rekening te nemen. In sportief opzicht is het streven die morgenzon weer volop te laten schijnen op v.v. Holwerd.