KOLLUM – Het Lauwers College in Kollum ging ruim twee jaar geleden van start met het GO!-onderwijs waarbij aan élke leerling maatwerk wordt geleverd. De sterke coaching van de uitdagende methode betaalt zich in de coronatijd dubbel en dwars uit. ,,Iedereen is in beeld en krijgt volop aandacht.” 

Door het zogeheten gepersonaliseerd onderwijs (GO!) en de zelfstandigheid die de methode van de leerlingen vergt, kon de school heel vlot overschakelen op de thuislessen. De wekelijkse gesprekken tussen de leerlingen en de coach, zoals die altijd op de Campus Kollum plaatsvonden, worden bij de lockdown online gevoerd. ,,Het is heel prettig om contact te hebben en te blijven houden. Zeker in deze tijd”, zo vertelt Petra Wierstra, docent Nederlands en coach in de onderbouw.

De een-op-een-gesprekken brengen goed in kaart waar de leerlingen tegenaan lopen en wat hen allemaal bezighoudt. ,,Het hoeft niet altijd over school te gaan. Juist niet. Ook andere zaken moeten aan bod komen”, aldus Wierstra.

Met GO!, waarbij de leerlingen met een Chromebook werken, wilde het Lauwers College Kollum toekomstbestendig onderwijs bieden. Een testcase als de coronapandemie laat zien dat dit zeker het geval is, aldus locatieleider Jannie de Vries. ,,We ondervinden het nu lijfelijk.” De Vries is ‘grutsk’ op haar team dat de boel in deze bizarre tijden draaiende houdt. ,,Het onderwijs is goed voor elkaar. Er zijn weinig tot geen achterstanden.”

Bij de persoonlijke begeleiding van de leerlingen speelt de dichte zorgstructuur van het Lauwers College Kollum een belangrijke rol. Door de korte lijnen heeft de school alle leerlingen goed in beeld. Elke ochtend was en is er een teamoverleg. ,,Dat hebben we in de coronatijd niet afgeschaft”, aldus De Vries. ,,Deze bijeenkomsten leveren zóveel op. Je hoort er belangrijke zaken, waarop je vervolgens kunt anticiperen.”

Op het Lauwers College Kollum worden de opleidingen vmbo-kb, vmbo-bb en mavo (vakbekwaam) aangeboden. De school houdt donderdagavond 28 januari een online-voorlichtingsavond (aanvang 19.30 uur). Ouders en toekomstige leerlingen krijgen info en hebben de mogelijkheid om vragen te stellen. Aanmelding voor de avond wordt op prijs gesteld. Dat kan via www.lauwerscollege.nl/voor-groep-8/locatie-kollum worden gedaan. Op deze site is ook een leuk filmpje over de gang van zaken op school te zien.