BUITENPOST – Het speciale programma van het Lauwers College voor een betere doorstroom van mavo/tl-leerlingen naar de havo is een succes. De leerlingen hebben baat bij de extra begeleiding en pakken het ook goed op. ,,Het is een waardevol steuntje in de rug.”

Investeren in beschermd stadsgezicht

De binnenstad van Dokkum is een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied met belangrijke cultuurhistorische waarden. Deze waarden zijn te zien in de gebouwen en van grote betekenis voor de binnenstad. Voor het behoud en bewaken van deze waarden is de SOM opgericht. De gemeenteraad heeft daarvoor eind vorig jaar eerder genoemd bedrag vrijgemaakt.  En nu is de SOM een feit.

Het belangrijkste doel van de SOM is het verbeteren van het gevelaanzicht van panden binnen het Beschermd Stadsgezicht Dokkum. Ook wordt ingestoken op maatregelen die zijn gericht op herinrichting, verbetering en opwaardering van de openbare ruimte.

Hoe werkt het
Voor het opknappen van een pand in het Beschermd Stadsgezicht kunnen eigenaren een aanvraag voor een subsidie of een lening doen bij de gemeente. Die bekijkt samen met een commissie van deskundigen de kwaliteit van de plannen. Voordat een aanvraag wordt ingediend, kan advies worden ingewonnen bij de Plannenkamer. Hierin zitten (vertegenwoordigers van) ondernemers en inwoners uit de binnenstad, aangevuld met bouwdeskundigen.

Uniek historisch karakter

Dokkum is uniek in de regio. De binnenstad heeft een grote verscheidenheid aan historische panden. Dit unieke historische karakter moet behouden blijven en versterkt worden. Voor bewoners in de stad en de gemeente, ondernemers en toeristen. Met de SOM wordt samen met de inwoners, ondernemers en stichting oud Dockum de historisch binnenstad behouden en krijgt het een kwaliteitsimpuls.