‘Dit jout my ekstra enerzjy om troch te gean’

DE WESTEREEN Dat het leven af en toe heel anders kan lopen dan je vooraf voor mogelijk had kunnen houden, weet Sjoerd Visser als geen ander. Sinds 2019 is z’n leven een rollercoaster. Hij herstelde op miraculeuze wijze van darmkanker, maar een jaar nadat hij in 2020 opgelucht adem kon halen, is het tij opnieuw gekeerd. In januari dit jaar kreeg hij de diagnose endeldarmkanker. Een flinke emotionele tegenslag, die hij net als twee jaar geleden strijdvaardig het hoofd biedt. Niet voor niets ontving Sjoerd de Opstekker 2020.

Waar Sjoerd exact een jaar geleden met een grote smile aan de keukentafel vertelde over zijn wonderbaarlijke herstel na de diagnose darmkanker, ligt hij tijdens dit interview op de bank. Hij is net ontslagen uit het UMCG, waar hij met spoed onder het mes moest voor acute darmproblemen. In z’n endeldarm werd begin dit jaar een tumor gevonden, die verkleefd is met z’n dunne darm. ,,Wy tochten dat de kanker fuort wie, mar spitich genôch is it werom’’, vat hij de situatie samen.

Behoorlijk pittig
Ondanks dat Sjoerd lichamelijk volledig uitgeput is door de operatie, verschijnt regelmatig 

zijn bekende grote glimlach. ,, Ik bin bliid dat ik wer thús bin’’, vertelt hij opgelucht. Hij is in goede handen, want vader Klaas, moeder Anja, zus Genna, broer Hayco en zijn vriendin Jenny verliezen hem geen moment uit het oog. De belangrijkste missie van Sjoerd is op dit moment om krachten op te doen voor de bestraling en de chemokuren die hem te wachten staan, met als slotstuk de grote operatie om de tumor en z’n endeldarm te verwijderen. ,,Dat wurdt noch behoarlik pittich.’’

Steun van iedereen
,,Dit binne wol trije maratons foar Sjoerd dit jier’’, knikt vader Klaas. ,,Dêr wie dy iene ferline jier neat by.’’ Daarmee verwijst 

Klaas naar de halve marathon die Sjoerd in april 2020 zou lopen om geld op te halen voor het KWF. Corona gooide echter roet in het eten. Desondanks haalde Sjoerd maar liefst 13.000 euro op, mede dankzij talloze acties en ontzettend veel donaties. Ook nu bij deze tweede grote strijd tegen kanker, leeft iedereen met hem mee. ,,Ik krij allegear kaartsjes, kadootsjes en attinsjes; dat is echt super’’, vertelt Sjoerd. ,,Ek mei de Sulveren Opstekker bin ik hiel bliid.’’ Hij waardeert het enorm dat er zoveel mensen op zijn verhaal hebben gestemd. ,,Bedankt! Dit jout my ekstra enerzjy om troch te gean.’’