DE WESTEREEN – Wiebe-Jan Postma en Biense van der Meer voetballen al jaren bij het G-team van BroeksterWâlden. Maar elke keer als de ‘reguliere’ voetbalcompetitie was afgelopen, was er die leegte van een hele zomer lang zonder voetbal. Dus voor Wiebe-Jan en Biense de reden om in 2020 Westereender Boys op te richten samen met Germ Boomstra van vv Zwaagwesteinde.

Lees verder onder de foto.

‘Simmerdeis in baltsje traapje’ dat was in 2020 de doelstelling en is nog altijd het doel van Westereender Boys. Een oprichting trouwens met veel onzekerheden door corona. De onzekerheid van: ‘kan het nu wel of niet doorgaan?’ Geen reden voor Wiebe-Jan en Biense om niet vol goede moed aan de slag te gaan. De eerste stap was mensen benaderen die mee willen doen. Wiebe-Jan: ,,Wy ha doe sa’n acht oant tsien man frege.’’ Voornamelijk voetballers van het G-team van BroeksterWâlden.

Maar er moest natuurlijk wel een plek zijn om met Westereender Boys te kunnen trainen en voetballen. Met dank aan Germ Boomstra van vv Zwaagwesteinde wordt er nu al weer twee jaar gebruik gemaakt van het kunstgrasveld van vv Zwaagwesteinde. Die trainingen worden gegeven onder leiding van Wiebe-Jan en Biense. Biense: ,,It is in kombinaasje fan in partijke en treningsfoarmen.’’

Eenvoudige oefeningen zoals bal inspelen of elkaar de bal toespelen met als franje wat aangepaste oefeningen voor de conditie. Wiebe-Jan: ,,Wy dogge altiten op in heal fjild om’t der in soad binne dy’t in houterige motoryk ha en it net sa lang folhâlde kinne.’’ Want het belangrijkste is natuurlijk het plezier van ‘partijkes’ van zeven tegen zeven of acht tegen acht, afhankelijk van het aantal voetballers dat er is.

Het nieuws van Westereender Boys verspreidde zich snel want een jaar later groeide de animo naar veertien deelnemers. Sterker nog, op de door Wiebe-Jan gemaakte website www. gvoetbaltrainingenzwaagwesteinde. wordpress.com werd op 29 mei 2021 vermeld dat alle drie trainingen helemaal vol zaten. Mede omdat voetballers van het G-team van Buitenpost zich opgaven plus nog een paar aanmeldingen van Moai Seldsum uit Oentsjerk. Want de trainingen zijn toegankelijk voor iedereen, van Talant of de JP van den Bent Stichting.

Wiebe-Jan heeft zelf motorische problemen, zo zegt heit Gooi Postma. Postma vormt samen met Wally Brouwer en Tjeerd van der Meer de ‘technische staf ’, zoals Postma het met een knipoog omschrijft. De Westereender was van oorsprong ‘gjin foetbalman’ want veel energie ging aanvankelijk in de zwemlessen zitten die Wiebe-Jan moest volgen – ‘Wy 

 

woenen beslist dat hy swimmen learde’ – op dinsdagavond. En met succes: ,,Ik ha seis swimdiploma’s.’’

Maar Wiebe-Jan was altijd al een ‘foetbalman’ en dus werd hij op zijn zestiende lid van het G-team BroeksterWâlden. Heit Postma: ,,En sa binne wy der allegearre wat yngroeid.’’ En dat betekent in huize Postma een tweede televisie waar hij het voetbal kan volgen. Want het wordt mem Japke af en toe wel wat te veel met ‘altiten dat foetbal’. En dan te bedenken dat Wiebe-Jan een eigen – beschermd wonen – plek heeft, een fraaie televisie en ook nog het zicht op het sportcomplex van vv Zwaagwesteinde.

Samen geregeld naar SC Cambuur en dat al jaren lang en altijd op ‘Zuid’ zitten. De kans dat Gooi en Wiebe-Jan Postma dan Biense zullen tegenkomen is niet groot. Biense is net als zijn ouders supporter van SC Heerenveen en in een weekeinde is er geregeld druk app-verkeer, een plagerig ‘Hoe heeft Cambuur gespeeld?’ als de club net heeft verloren wordt even plagerig beantwoord als Heerenveen het heeft verloren.

Biense van der Meer is de zoon van Tjeerd en Metsje van der Meer-De Boer en hij woont in Damwâld. Heit Tjeerd is dus ook lid van de ‘technische staf ’ en Biense vertelt dat het gezin eerder in Broeksterwâld en Rinsumageast woonde. Maar nu dus in Damwâld. Biense is nu 21 jaar en voetbalt al acht of negen jaar bij BroeksterWâlden. Lid sinds zijn twaalfde jaar en hij vertelt: ,,Ik bin yn de voorhoede begûn, mar stean no mear yn de achterhoede.’’

‘Ik fyn dat it G-fuotbal wol wat mear omtinken fertsjinnet. It falt net ta om elke kear wer frijwilligers te finen’

Beide ‘heiten’ doen het samen met Wally Brouwer en dat is de derde heit. Zoon Erwin Brouwer is keeper bij zowel BroeksterWâlden als de Westereender Boys. Het G-voetbal is vrijwilligerswerk dat het vaak van eigen familie moet hebben, zo bevestigt Postma. ,,Ik fyn dat it G-fuotbal wol wat mear omtinken fertsjinnet. It falt net ta om elke kear wer frijwilligers te finen.’’

 

Het G-team van BroeksterWâlden was het eerste G-team in de regio en begon met zo’n dertig man. Tegenwoordig telt de club twee jeugdteams die zijn ingedeeld op leeftijd. Een categorie van 12-15 jaar en een categorie van 15-18 jaar en als derde team de categorie 18+. Het seniorenteam speelt in competitieverband in 1C en dat is de laagste afdeling. Een stapje hoger kom je bij 1B en nog weer hoger kom je uit op 1A. Postma: ,,It doel is in gelykweardige kompetysje. 10-0 is niks fansels, en ferjit net dat der ek guon binne dy’t lulk wurde. Sjoch it binne minsken mei in beheining, ast twa goede en foaral snelle spilers der yn hast dan winst it altiten. En grutte klups as Blau Wyt ha folle mear leden. Om dy reden is der no in kampioenskip ynsteld.’’ Het G-voetbal is nog afhankelijker van vrijwilligers dan het reguliere voetbal. Freerk Haisma uit Broeksterwâld is coördinator. Op vrijdag 4 maart was de eerste training – ‘Wy traine net elke wike’ – op het kunstgrasveld van Broekster Boys. Op zaterdag 5 maart begon de competitie.

Wiebe-Jan: ,,Wy ha no twa leden mei it syndroom fan Down en dy dogge altiten mei by de jongste jeugd en komme ek net heger.’’ Wat betreft die senioren, het is toch wel bijzonder dat Pieter Steigstra als veteraan van 51 jaar nog altijd meedoet. In een dubbelfunctie want hij is ook nog eens mascotte van de club.

Een andere bijzonderheid is de eigen website dus die sinds de oprichting van Westereender Boys is gemaakt door Wiebe-Jan die tevens het wedstrijdverslag schrijft. Sinds kort dus in het tenue van sponsor Jan Kempenaar namens Houthandel Barkmeijer. Vaste verslaggever Wiebe-Jan legde ooit het hoogtepunt van voetballer Biense vast toen Biense tegen Asser Boys maar liefst vier van de vijf vrije trappen raak schoot.

Het plezier in het spel, de vreugde over kleine dingen, de tevredenheid, de dankbaarheid, van dat alles zou je een ontroerend spiegelbeeld kunnen maken waar de huidige maatschappij nog veel van zou kunnen leren. Plezier en beweging bij Westereender Boys en BroeksterWâlden. Niet omdat het moet maar omdat het mag.