Het oude schoolgebouw de Fontein in Damwâld wordt een tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. De gemeente kan in het pand aan de Foarwei dertig vluchtelingen onderdak bieden. Het is de eerste opvanglocatie in Dantumadiel.

De voormalige school wordt nu ingericht om de komst van de Oekraïense vluchtelingen mogelijk te maken. Het gebouw kan maximaal een jaar gebruikt worden als crisisopvang. “Het is nog niet bekend óf en wanneer er vluchtelingen naar Damwâld komen. Uiteraard willen wij hen graag een veilig en goed onderkomen bieden”, vertelt burgemeester Klaas Agricola. “De kans is ook groot dat er meer opvangplekken nodig zijn. We krijgen meerdere plekken aangeboden, maar kiezen eerst voor een wat grotere locatie. Dit maakt het beheer beter beheersbaar dan de kleinere opvangplekken verspreid in de gemeente.”

De instroom van de vluchtelingen naar de diverse opvanglocaties in Fryslân, vindt gecoördineerd plaats via het ‘overstappunt’ in Heerenveen. De plaatsing van vluchtelingen op opvanglocaties wordt uitsluitend gedaan door het zogenoemde Fries Coördinatie Punt (FCP). Bel de gemeente als u Oekraïners kent die onderdak nodig hebben. De gemeente stemt dit dan af met het FCP.

Er zullen straks vrijwilligers nodig zijn om de opvang goed te stroomlijnen.

Zie voor meer informatie op de website van de gemeente Dantumadiel of de Veiligheidsregio Fryslân.