BURDAARD – ,,Museum Ruurd Wiersma Hûs in Burdaard wordt teveel onderbelicht in de regio. Er valt veel meer uit te halen.’’ Dat stelt kersvers bestuurslid Oege Hiddema uit Feanwâlden van de Stichting Ruurd Wiersma. Het bestuur heeft in het coronajaar niet stil gezeten. ,,Integendeel. We hebben bedacht hoe we dit unieke museum toekomstbestendig willen maken’’, aldus voorzitter Sybren van Tuinen.

Oomzegger Ulke Wiersma liet eerder via diverse media weten zich zorgen te maken over het museum van zijn oom, Ruurd Wiersma. De oud-melkvaarder maakte van zijn woonkamer een groot, kleurig panorama. Hij beschilderde wanden, plafond en meubilair op bijzondere wijze. Ulke Wiersma woonde tegenover de schilder in Burdaard en kwam als klein jongetje graag bij hem over de vloer. ,,Het was een aparte vogel met rare fratsen, maar ik was zijn oogappeltje en kon goed met hem overweg. Ik kan dan ook smeuïge verhalen vertellen over mijn oom, dat vinden de bezoekers van het museum prachtig’’, vertelt Ulke Wiersma die in het dagelijks leven etaleur is en in Leeuwarden woont. Als vrijwilliger verzorgde hij vier jaar de PR voor het museum, tot vorig jaar. ,,Ik kon niet met de andere bestuursleden overweg’’, zegt Wiersma. Hij is ontevreden
over het functioneren van het bestuur en denkt dat het museum op deze manier verloren gaat.

Muurschilderingen
Oege Hiddema en Sybren van Tuinen zijn op de hoogte van de zorgen van Wiersma, maar geven aan dat ze het culturele erfgoed van zijn oom juist koesteren. Ook de gemeente NoardeastFryslân vindt het belangrijk dat het museum behouden blijft en heeft een subsidie toegekend van 4500 euro. ,,We beginnen eerst met het schilderwerk aan de buitenkant van het museum. Dit gebeurt door een bevoegd restauratieschilder uit Dokkum. Daarnaast moeten de vochtproblemen van het museumpand, dat gebouwd is in 1904, worden aangepakt’’, vertelt Hiddema.

Dit laatste is vooral belangrijk omdat Ruurd Wiersma de wanden in zijn huis beschilderde met het thema de ‘4 jaargetijden’, zijn levensverhaal, zijn onbeantwoorde liefdes en het leven als melkvaarder, wat zijn oorspronkelijke beroep was.

Reserveringssysteem
Maar naast het noodzakelijk onderhoud heeft het bestuur van het Burdaarder museum meer plannen. Sybren: ,,Afgelopen zomer hebben we vanwege corona een reserveringssysteem opgezet voor bezoekers en dat bleek een gouden greep. Mensen konden zich digitaal aanmelden met maximaal vier mensen zodat we de groepen in het museum klein hielden. Bijkomend voordeel was dat onze rondleiders daardoor precies wisten wanneer ze in actie moesten komen. Normaal gesproken zaten ze van 13.00 tot 17.00 uur in het museum te wachten in de hoop dat er iemand langs zou komen.’’

‘Nijsgjirich museumke’
Het zette de bestuursleden aan het denken over de toekomst. Ze namen contact op met de gemeente NoardeastFryslân en kregen steun van cultuurwethouder Pytsje de Graaf. ,,It is in hiel nijsgjirrich museumke en it fertelt it ferhaal fan dizze bysûndere ynwenner
fan Burdaard. Nearne op de wrâld is der sa’n museum te finen en dat makket it unyk . De gemeente Noardeast-Fryslan is grutsk op dit museum as oanfolling op de ferskate musea dy’t de skiednis fan it gebiet fertelle. Yn in oerlis mei it bestjoer binne wy entûsjast wurden oer de plannen. It sil de bekendheid fan it Ruurd Wiersmahûs fergrutsje en dat fertsjinnet it museum ek’’, stelt De Graaf.

Eigentijds museum
Volgens Oege Hiddema moet het museum een betere plek krijgen in de cultuurhistorische recreatieve sfeer van Burdaard, net als de molen, de haven en het beschermde dorpsgezicht. ,,Juist de combinatie van lokale bezienswaardigheden maakt het voor toeristen interessant om dit dorp te bezoeken. Daarbij moeten we kijken naar de behoeften van toeristen van nu. Die zijn veranderd ten opzichte van veertig jaar geleden, toen het museum is ontstaan. Mensen kwamen destijds op de fiets. Nu rijden ze vanuit Drachten over de centrale as naar Burdaard of ze komen op de elektrische fiets. Dat vraagt om andere voorzieningen. We willen met de tijd mee gaan’’, vertelt Hiddema. Ook de rondleiding zou volgens hem anders kunnen, met geluidsfragmenten en filmpjes. ,,Via de vernieuwde website kunnen we mensen alvast een voorproefje geven om ze warm te maken voor het museum. Kortom, we willen de digitale opties meer benutten.’’
De bestuursleden zitten nu in een fase dat ze zoeken naar methodes om het museum op een eigentijdse manier in te richten. ,,Dat kost tijd. Zo moeten we onder andere subsidies aanvragen. Sommige mensen vragen weleens ‘sjit it al wat op mei it Ruurd Wiersmahûs?’ Maar wij willen het goed doen, niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomst. Dat verdient Ruurd Wiersma als persoon, maar ook zijn bijzondere werk, zijn erfgoed.’’