In het voorjaar van 2021 is Bouwgroep Dijkstra Draisma begonnen aan de renovatie van het stationsgebouw Feanwâlden, in opdracht van gemeente Dantumadiel en met medewerking van NS (eigenaar van het gebouw). De renovatie is een voorbeeld van regionale kansen om gebouwen te verduurzamen en lokale circulariteit toe te passen.

Het stationsgebouw dient de komende periode als testlocatie voor lisdodde, de bekende sigarenplant. Uit onderzoeken blijkt dat van deze plant goed isolatiemateriaal te maken is. In het gebouw komt een proefpaneel met lisdodde, zichtbaar in de gevel. Dit proefpaneel wordt voorzien van diverse sensoren waarmee de conditie van het materiaal gemeten wordt. “Op deze manier kunnen we aantonen dat het product voldoet aan onze eisen en dat dit ook haalbaar is in een “geleefde” omgeving. Dus niet alleen in labs. Door het materiaal lokaal te verbouwen en te gebruiken stimuleren we de circulaire economie.” aldus Coen Verboom, innovator bij Bouwgroep Dijkstra Draisma.

Gekweekt en verwerkt in Feanwâlden
Het idee van de gemeente Dantumadiel is dat het project een voorbeeld is voor ondernemers. “Deze proef laat zien welke kansen de lokale circulaire economie biedt aan de regio.” zegt wethouder Kees Wielstra. “Onze grond is erg geschikt voor lisdoddeteelt en we hebben veel bouwbedrijven in de regio. Daarom kunnen onze boeren en ondernemers van dit soort innovaties profiteren. Een win-winsituatie.” sluit de wethouder af.

Sociale samenwerking in de regio
In het voormalige stationsgebouw komt koffie- en lunchroom De Ferbining. De horecagelegenheid wordt gerund door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Stichting de Ferbining maakt de dagbesteding met verschillende partners mogelijk. De renovatie van het gebouw wordt in opdracht van gemeente Dantumadiel uitgevoerd in het kader van het project Kansen in Kernen Feanwâlden + Transferium.

Better Wetter-project
Het project, waarbinnen het materiaal geteeld is en kennis met betrekking tot het materiaal is ontwikkeld, is Better Wetter. Bij het verduurzamen van het gebouw komt dit allemaal samen. Bij het Better Wetter-project werken overheden, natuurorganisaties, Wetterskip Fryslân, kennisinstellingen en ondernemers samen om te komen tot een duurzamer watersysteem in het veenweidegebied. Dit om schommelingen in de waterstand op te vangen, als gevolg van extreme weersomstandigheden. De gebieden met flexibel waterbeheer worden vergroot wanneer er voor lokale ondernemers mogelijkheden zijn. Binnen Better Wetter staat de ontwikkeling van regionale verdienmodellen centraal.

De partijen binnen Better Better hebben veel kennis opgedaan over het gebruik en de teelt van lisdodde. Bouwgroep Dijkstra Draisma ontwikkeld als partner het isolatiemateriaal en test het in de praktijk. Een deel van het plaatmateriaal in het stationsgebouw is ook gemaakt uit lisdodde en geleverd door Studio Tjeerd Veenhoven. Bouwgroep Dijkstra Draisma en Studio Tjeerd Veenhoven zijn beide een partner binnen Better Wetter.

Oplevering stationsgebouw
Het stationsgebied is afgelopen jaar vernieuwd. Het stationsgebouw wordt in juni 2021 opgeleverd. Tussen het openbaar vervoersknooppunt en het dorp komt een park, aangelegd door de Samenwerking BV uit Elsloo en Frisia Bergum. Naar verwachting is het geheel, op een aantal groenwerkzaamheden na, in september klaar.