DE WESTEREEN Er wordt in Dantumadiel veel drugs verhandeld. Onlangs heeft burgemeester Klaas Agricola nog een woning aan De Bjirken in De Westereen gesloten dat gebruikt werd als drugspand. Wijkagent Lieuwe van Hijum heeft het er maar druk mee. Hij vertelt wat hem zoal opvalt in de regio Noordoost-Friesland.

Lieuwe van Hijum, afkomstig uit Damwâld, wilde altijd al bij de politie werken. Zijn drijfveer? Anderen helpen. ,,Ik wilde altijd al ‘boeven’ pakken uit rechtvaardigheidsgevoel en om de samenleving veiliger te maken’’, vertelt Lieuwe die nu in Metslawier woont. Hij volgde de politieopleiding in Harlingen en werkte daarna op verschillende plaatsen in Fryslân als agent. Sinds vijf jaar is hij wijkagent in De Westereen en Feanwâlden. ,,Ik ben bekend met de Westereen, want mijn mem komt hier vandaan en mijn broer woont er nog steeds. Ik ken de cultuur in dit dorp. Mensen zijn hier gesloten, het is moeilijk om tot hen door te dringen. Iedereen bemoeit zich met z’n eigen zaken. Maar áls je het vertrouwen eenmaal hebt gewonnen, ‘dan is it klear’’, stelt de wijkagent. Hij denkt dat het van oudsher zo gegroeid is dat Westereenders zelfredzaam zijn, de handelsgeest zit er nog steeds in en gaat van generatie op generatie. ,,Zij zullen nooit bellen als ze een probleem hebben. En een probleem is pas een probleem als mensen erkennen dat het een probleem is.’’

Jeugdoverlast
Het gros van de Westereenders zal Lieuwe van Hijum niet kennen en andersom ook niet. Het is een bepaalde groep mensen waar de wijkagent regelmatig mee te maken heeft. ,,Het is mijn taak om problemen te signaleren en de betreffende persoon door te verwijzen naar de juiste instantie, bijvoorbeeld buurtbemiddeling of VNN verslavingszorg’’, legt Van Hijum uit. daar hij de laatste jaren tegenaan loopt is de wet op de privacy, de AVG. ,,Daardoor is het soms lastig om belangrijke informatie over bepaalde personen boven water te krijgen, terwijl we mensen gewoon willen helpen’’, vertelt de wijkagent. Wat ze in deze regio vooral veel tegenkomen is relatieproblemen waarbij exen bijvoorbeeld lastig worden gevallen of gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld.

Zo is er in De Westereen al langere tijd sprake van jeugdoverlast bij de Hege Seis. De jeugd die daar rondhangt komt uit de hele regio. ,,Meer dan negentig procent van de jongeren is niet afkomstig uit De Westereen, maar uit omliggende dorpen. De Westereen heeft blijkbaar een aanzuigingskracht op de omgeving.’’

‘Jo ha toch ek jong west?’
Het probleem speelt volgens Van Hijum al jaren. Het gaat om jeugd tussen de 12 en 18 jaar. Als ze ouder zijn, hebben ze vaak een auto en zoeken ze een andere plek op. Of ze settelen zich. Andere jongeren die van de basisschool komen sluiten zich vervolgens weer bij de groep aan. De omgeving klaagt vooral over geluidsoverlast en vernielingen. ,,Als we de ouders bezoeken krijgen we vaak te horen ‘jo ha toch ek jong west?’. Veel ouders zien het niet als een probleem. En als de burgemeester hen uitnodigt om erover te praten,

Maar ook jeugdoverlast is een groot probleem komt slechts 25 procent opdagen’’, stelt de wijkagent. Het is dan ook lastig om het probleem op te lossen. Samen met de jongerenwerker proberen ze in gesprek te komen met de jongeren en te luisteren naar wat zij willen. Een eigen plekje zou de oplossing kunnen zijn. ,, Maar dan moeten wij het niet voor ze regelen. Als wij ons ermee bemoeien is de lol er af.’’ Jongerenwerk probeert wel van alles te organiseren in samenwerking met de jeugd, onder andere in It Badhûs, maar door corona ligt dat nu stil. Van Hijum: ,,Het is een golfbeweging en het is lastig die te doorbreken. Vooral in een regio waar mensen niet praten over anderen en waar ze zich het liefst zelf redden.’’

Drugshandel
De wijkagent erkent dat er in Dantumadiel veel verslavingsproblematiek en drugshandel is. Zijn collega’s houden zich hier specifiek mee bezig. De jeugd begint meestal met wiet. Cocaïne, GHB en speed worden daarnaast veel gebruikt door ouderen. ,,Vaak wordt het niet als een probleem gezien. Wiet mag niet geteeld worden, maar je mag het wel in een coffeeshop kopen. En BN’ers gebruiken het toch ook? Regelmatig gaan gebruikers van softdrugs over op harddrugs. En het is breed verkrijgbaar. Vooral in De Westereen zijn veel dealers. Laatst ontstond er nog een vechtpartij toen een dealer opgepakt werd. De man werd na zijn aanhouding voor alle zekerheid gecontroleerd door ambulancepersoneel voordat hij werd ingesloten. Ook alcohol is een probleem in deze regio. Dat begint al met heit die uit het werk een pilsje drinkt en mem die ernaast zit met een wijntje. Hun zoon van veertien krijgt ook een flesje bier in zijn handen gedrukt. Op het moment worden er meer rijders onder invloed van drugs dan met drank opgepakt. Mijn belangrijkste tip voor iedereen die hiermee te maken heeft of krijgt? Negeer niet dat het een probleem is. Mensen mogen mij altijd bellen. Ik ben er niet om bekeuringen uit te delen, maar om mensen te helpen.’’