Tijdens de reconstructiewerkzaamheden aan de Diepswallen in Kollum is onder de brug bij de Voorstraat een oude toegang naar het voormalig rechtshuis ontdekt.

Achter een steenlaag vond de aannemer een trap die in het verleden leidde naar de kelders van het huis. Hier is nu dierenspeciaalzaak Numan gevestigd.

Rond 1580 maakte Kollum onderdeel uit van de vaarroute Leeuwarden-Groningen. Het rechtshuis is in deze periode gebouwd en kon vanaf het water worden bereikt. De stenen trapconstructie dateert waarschijnlijk uit 1790. Jakob Bosma van Farsk Architecten bedenkt een passende oplossing voor het behoud van deze vondst. “Kollum kent een rijke historie. Het is prachtig dat dit tijdens de werkzaamheden naar voren komt. Hier moeten we goed mee omgaan.” vertelt Bosma.

Oosteren westerdiepswal Kollum
De gemeente Noardeast-Fryslân laat het historische centrum van Kollum door Koninklijke Oosterhof Holman in oude luister herstellen. De werkzaamheden zijn bijna afgerond. De uitvoering van het project is te volgen via de Facebookpagina ‘Kademuren Kollum’.